Od januára sa zmenila výška preddavkov na zdravotné poistenie

Živnostníci a samoplatitelia sa musia od nového roka nachystať na zmeny v odvodoch. "Živnostníci a samoplatitelia budú do zdravotnej poisťovne každý mesiac odvádzať vyššie minimálne poistné. Preddavky za január prvýkrát zaplatia do ôsmeho februára 2012. Zmena sadzby poistného sa dotkne všetkých platiteľov. Zvyšuje sa totiž vymeriavací základ, z ktorého sa počíta výška poistného. Poistné sa platí v aktuálnom mesiaci za predchádzajúci mesiac. Prvýkrát sa tak zmenené preddavky za január budú uhrádzať až vo februári. Splatnosť je vždy do ôsmeho dňa v mesiaci.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj dobrovoľne nezamestnaní tak budú v tomto roku platiť preddavok najmenej vo výške 47,58 eura. Zároveň sa od januára mení aj maximálna výška preddavkov, ktorá je 322,98 eura. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré od januára zmenili zdravotnú poisťovňu, sú povinné písomne vykázať novej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára. Pôvodne museli odovzdávať aj odpis z ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci rok, táto povinnosť však už neplatí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: