NÚSCH rozbieha sa činnosť prvého Centra pre pľúcnu artériovú hypertenziu

Nový rok sa v bratislavskom Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) začal už aj s fungujúcim novozriadeným Centrom pre pľúcnu artériovú hypertenziu. Rozhodnutie o jeho zriadení pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca primárky Evy Goncalvesovej si koncom roka prevzal šéf ústavu na ministerstve zdravotníctva.
Pľúcna artériová hypertenzia je veľmi zriedkavé chronické ochorenie pľúcnych tepien charakterizované progresívnym zvyšovaním tlaku v pľúcnici, ktoré v pokročilých fázach ochorenia vedie k zlyhaniu pravej komory srdca. "Ochorenie má bez liečby zlú prognózu," poukázala hovorkyňa ústavu Dobroslava Krajačičová.

Pri tomto ochorení sa v posledných rokoch zaznamenávajú nové poznatky a záujem zo strany medicínskej verejnosti aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Tento vývoj je dôsledkom predovšetkým objavenia a praktického sprístupnenia viacerých liečebných prostriedkov, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú kvalitu a dĺžku života pacientov s týmto mimoriadne závažným ochorením," uviedla. Nové poznatky sa podľa jej slov objavili aj v oblasti molekulárnej a genetickej diagnostiky, patológie a patofyziológie. "Boli definované dôsledné a štandardizované diagnostické postupy, od ktorých sa odvíja prognostická stratifikácia aj voľba liečebného postupu. Vzhľadom na ojedinelosť ochorenia, jeho vážnu prognózu, ale aj zložitý diagnostický postup a zvláštnosti liečby sa diagnostický a liečebný proces vo svete sústreďuje do špeciálnych centier," zhrnula s tým, že tým je na Slovensku práve novovzniknutú centrum.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: