ÚDZS odtajnil cenu za DRG systém, bude stáť takmer 1,7 milióna eur

Za vytvorenie modelu nového spôsobu oceňovania nemocníc by malo Slovensku zaplatiť nemeckému Inštitútu pre úhradový systém v nemocniciach 1,666 milióna eur s DPH. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pôvodne cenu za zavedenie DRG systému zverejniť nemohol pod hrozbou sankcie. Dôvodom bolo obchodné tajomstvo na cenu za vývoj systému, ktoré mala podľa šéfa úradu Jána Gajdoša presadiť nemecká strana. Obe strany preto podpísali dodatok, ktorý zverejnenie ceny umožnil.

"Zverejnením zmluvnej ceny je tak naplnená litera zákona a verím, že sa nám podarilo odstrániť všetky pochybnosti. Úrad si ctí transparentnosť a aj touto cestou ďakujem nemeckým partnerom za pochopenie, ktoré týmto krokom prejavili. Výsledok je prejavom vôle oboch strán spolupracovať na takom významnom projekte, akým zavedenie DRG systému je," uviedol dnes predseda úradu Ján Gajdoš.

Úrad zmluvu spolu s dodatkom zverejnil na svojej webovej stránke a v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvná cena vo výške 1,666 milióna eur má byť fixná a záväzná, bez rizika dodatočných nákladov. Bude zaplatená v štyroch splátkach, z nich prvú vo výške 238.000 eur zaplatí úrad z vlastného rozpočtu. Financovanie je plánované z rozpočtu úradu a zo štátneho rozpočtu. "Táto suma je v kontexte tak rozsiahleho a náročného projektu naozaj mimoriadne priaznivá," skonštatoval Gajdoš.

Od DRG systému sa očakáva, že umožní meranie produkcie nemocnice, čo by sa využilo ako základ pre úhradu zdravotnej starostlivosti. Priniesť tiež má spravodlivé a transparentné odmeňovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ako aj definovanie pravidiel v diagnostickom a terapeutickom procese. Okrem toho má tiež umožniť porovnávanie nemocníc a oddelení, a to nielen v rámci Slovenska, ale aj s ostatnými krajinami.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: