Nemocnicu vo Zvolene ocenili, výrazne zlepšila hygienu a epidemiologický režim

Spoločnosť prevencie nemocničných nákaz (SPNN) odovzdala dnes Nemocnici Zvolen Výročnú cenu za rok 2011. Cenu získalo toto zdravotnícke zariadenie ako výraz ocenenia dosiahnutého pokroku a efektívnej snahy o zlepšenie situácie.

Ako sa píše v tlačovej správe, ktorú SPNN zaslala TASR, Nemocnica Zvolen preukázala, že aj v dnešnej dobe, kedy sa akcentujú vo všetkých oblastiach spoločnosti hlavne úspory, je pri cielenej snahe a súhre manažmentu s ostatnými zamestnancami možné dosiahnuť aj za relatívne krátke obdobie významný pokrok v prospech pacientov.

Nemocnica Zvolen dosiahla najmä zlepšenie úrovne hygienicko-epidemiologického režimu, zaznamenala pokles výskytu rezistentných kmeňov na oddeleniach a pokles spotreby antibiotík. Docielila tiež zníženie pravdepodobnosti kolonizácie pacientov mikroorganizmami. Vedenie nemocnice okrem toho vytvára optimálne podmienky pre efektívnu činnosť v oblasti prevencie nemocničných nákaz a investuje do prevencie nemocničných infekcií, vrátane jednorazového materiálu a potrebných stavebných úprav. SPNN je odborná spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je zníženie reálneho výskytu nemocničných nákaz a zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Spoločnosť dnes súčasne zverejnila nominačné kritériá pre udelenie ceny za rok 2012.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: