Odborníci UK skúmajú, ako znížiť riziko pádov u seniorov

Odborníci z bratislavskej Univerzity Komenského (UK) v týchto dňoch začali realizovať klinickú štúdiu, ktorej cieľom je vytvoriť komplexný program pre diagnostiku a rozvoj pohybových schopností u ľudí nad 65 rokov. Štúdia je súčasťou medzinárodného projektu Mobilita v starobe.

Východiskom projektu je narastajúci podiel seniorov vo vekovej kategórii nad 65 rokov v populácii krajín EÚ. Predpokladá sa, že zastúpenie seniorov vo veku 65 a viac rokov bude narastať zo súčasných 21 percent na 30 percent v roku 2030. Pre túto skupinu ľudí je charakteristické zhoršovanie funkcie nervovosvalového systému, ktoré je jednou z hlavných dôvodov zvýšeného výskytu pádov seniorov. "Výskumom sa zistilo, že zhruba 30 percent 65-ročných a 50 percent 80-ročných spadne aspoň raz do roka, pričom päť až desať percent takýchto pádov sa končí zlomeninou. Je dokázané, že až štvrtina ľudí, ktorí pri páde utrpeli zlomeninu krčka stehennej kosti, zomiera do pol roka po úraze," uviedla členka vedeckého tímu UK Veronika Tirpáková z Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ). Účinným prostriedkom zníženia rizika pádov, ale aj zlepšenia celkovej kvality života, je cielený tréning.

Zámerom projektu je overiť nové, potenciálne účinnejšie metódy silového tréningu pre seniorov v porovnaní s klasickým tréningom. "Overovanými metódami sú nepriama elektrostimulácia svalov stehna a posilňovanie dolných končatín na špeciálnom, počítačom riadenom tréningovom zariadení leg-pressového typu. Ide o svetový unikát, ktorého autorom je vedúci slovenskej časti medzinárodnej spolupráce profesor Dušan Hamar," doplnila Tirpáková.

Na výskume sa zúčastní približne 40 seniorov vo veku nad 65 rokov z Bratislavy a okolia, ktorých čaká osemtýždňový tréning na leg-presse alebo pomocou pasívnej elektrostimulácie. "Výsledky tohto medzinárodného projektu, do ktorého sú zapojení aj odborníci z našej univerzity, budú nesporne benefitom pre časť populácie nad 65 rokov," zhodnotil rektor UK Karol Mičieta.

Projekt Mobilita v starobe bol spustený v roku 2008 a bude prebiehať do roku 2013. Financovaný je z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko. Rakúskymi partnermi sú Ludwig Boltzmann Institut a Medizinische Universität Wien. Slovenský vedecký tím tvoria Dušan Hamar, Ján Cvečka, Milan Sedliak a Veronika Tirpáková z FTVŠ UK, ktorá odborne zastrešuje slovenskú časť projektu.

TASR dnes o projekte informovala hovorkyňa UK Andrea Kučerová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: