UNB prenajala medicínske priestory na Kramároch súkromnej firme

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) prenajala takmer 400 m2 medicínskych priestorov v Dérerovej nemocnici na bratislavských Kramároch súkromnej firme Dr. Magnet. "Tieto priestory nemocnica nevyužívala a tým pádom boli pre nás iba nákladom," uviedla pre TASR hovorkyňa UNB Danica Lehocká.

V nájomnej zmluve, ktorú obe strany uzatvorili 30. novembra minulého roka, sa uvádza, že účelom nájmu je poskytovať zdravotnú starostlivosť v odboroch nukleárna magnetická rezonancia, nukleárna medicína alebo počítačová tomografia. Konateľ spoločnosti a prezident Asociácie súkromných lekárov na Slovensku Ladislav Pásztor sa k účelu prenájmu zatiaľ vyjadrovať nechce. "Ešte je priskoro, bližšie informácie poskytneme o desať dní," povedal dnes pre TASR. Neštátne zdravotnícke zariadenie Dr. Magnet už prevádzkuje služby magnetickej rezonancie aj v ružinovskej fakultnej nemocnici v Bratislave.

Nemocnica akademika L. Dérera svoju rádiodiagnostickú kliniku má. Okrem konvenčnej rádiodiagnostiky a CT poskytuje aj magnetickú rezonanciu. "Táto služba bude alternatívou, ktorú si pacienti tiež môžu vybrať. Na magnetickej rezonancii v rámci našich služieb sú čakacie doby jeden deň až tri mesiace," uviedla Lehocká s tým, že ďalšie služby magnetickej rezonancie určite nie sú problémom. "Samozrejme, je to obdobná situácia. Napríklad v nemocniciach, kde máme aj gynekologicko-pôrodnícke kliniky, fungujú aj privátni gynekológovia," dodala. Nemocnica podľa jej slov v rámci nového hospodárenia takto získala ďalšie finančné prostriedky a zároveň poskytla služby pacientom.

Zmluva bola medzi UNB a Dr. Magnet uzatvorená na päť rokov. Medicínske priestory, ktoré nemocnica spoločnosti prenechala do užívania, majú výmeru 387 m2. Neštátne zdravotnícke zariadenie bude za túto plochu platiť 39.474 eur ročne, plus nájomné za užívanie spoločných priestorov. Výška mesačného nájomného sa tak vyšplhá na 6621 eur.

Rádiodiagnostická klinika bola vybudovaná v roku 1967 v Dérerovej nemocnici na Kramároch. Do roku 1992 bola súčasťou kliniky aj katedra rádiodiagnostiky. V roku 1976 mala klinika prvú koronárografiu na Slovensku, v roku 1982/3 prvé CT a v roku 1992 začala poskytovať magnetickú rezonanciu ako prvé pracovisko na Slovensku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: