Lekárnici vyzývajú na zmenu legislatívy kvôli vakcínam

Slovenská lekárnická komora vníma zmenu spôsobu nakupovania a manipulácie s vakcínami na povinné očkovanie ako ďalší z nesystémových a neštandardných krokov ministerstva zdravotníctva, ktoré rezort presadil v novom zákone o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Po necelých dvoch mesiacoch jeho účinnosti tak reálne hrozí, že na Slovensku bude v tomto roku zastavené očkovanie proti chrípke.

Podľa člena prezídia SleK Štefana Krchňáka sa výroba očkovacej látky plánuje pre jednotlivé krajiny naraz a potom sa vyrába len jedna šarža, takže ak slovenskí lekári nebudú ochotní naplánovať a zaplatiť očkovacie látky na budúcu sezónu, očkovanie proti chrípke neprebehne. „A nezachráni to ani teoretický centrálny nákup štátom. Koľko stálo posledné zošrotovanie vakcíny proti prasačej chrípke, ktorú kúpil štát? A to ešte nehovorím o protichrípkových vakcínach, ktoré takto preexspirujú v lekárňach. Kto ich zaplatí?“ pýta sa Štefan Krchňák.

SLeK už veľakrát upozorňovala na to, že ministerstvo pri schvaľovaní najnovších zdravotníckych zákonov - zákona o liekoch a zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov nekomunikovalo ani s lekárnickou komorou, ani s ďalšími relevantnými odbornými združeniami. Pokiaľ ide o nákup a manipuláciu s vakcínami, hoci ministerstvo vysvetľovalo svoj krok potrebou dodržať podmienky uschovávania týchto prípravkov pri zníženej teplote, toto opatrenie nie je systémové, pretože sa nevzťahuje na všetky očkovacie látky. Z pohľadu lekárnika má tento problém pritom jednoduché riešenie - logistické (spôsob, ako sa očkovacia látka dostane z lekárne do rúk lekára) a ekonomické (komu poisťovňa zaplatí).

„Očkovacie látky sú špecifickým liekom, pri ktorých podstatnú časť marže pre lekárne „zhltnú“ vysoké náklady na elektrickú energiu, potrebnú na chladenie a na špeciálnu chladiacu techniku so sledovaním aktuálnej teploty. Z pohľadu logistiky by stačilo zaviazať lekárne, aby očkovacie látky dodávali v chladiacich prepravných obaloch presne podľa požiadaviek lekára a proti vystavenému receptu do ambulancie tak, aby bol dodržaný chladový reťazec. Spôsob úhrady by sa pritom nemenil,“ dodáva Štefan Krchňák.

Slovenská lekárnická komora vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby čo najskôr novelizovalo v mnohých paragrafoch zmätočné a nesystémové zdravotnícke zákony, ktoré odmieta nielen odborná, ale aj pacientská obec na Slovensku – a to tak zákon o liekoch, ako aj zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Slovensko potrebuje takú zdravotnícku legislatívu, ktorá bude reflektovať realitu a názory ľudí z praxe. A ktorá bude zároveň slúžiť ľuďom, a nie finančným skupinám.

Autor článku: SLeK

Dátum zverejnenia: