Nemocnica splatila SP takmer 230.000 eur, dlží jej ešte 4,5 milióna

Z účtu Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici odišlo v rámci exekúcie asi 280.000 eur. Exekúciu na vymoženie 228.254,68 eura v prospech Sociálnej poisťovne (SP) a trov exekúcie nariadil súd vo februári minulého roka, Okresný súd v Považskej Bystrici ju odložil do konca roku 2011.
"Akonáhle skončila platnosť odložiteľnosti vykonania exekúcie, stala sa splatnou. Vedeli sme o tom, že ak budeme mať dostatok peňazí na účte, pôjdu na účet SP," povedal námestník riaditeľa nemocnice Igor Steiner s tým, že NsP Považská Bystrica dlhuje SP stále viac ako štyri milióny eur a ostatným subjektom ďalšie viac ako tri milióny eur.

Ako dodal, do konca minulého roka dlh nemocnice voči poisťovni narastal, pretože odvody neodvádzali v plnej výške. Vedenie nemocnice podľa neho momentálne rokuje s vedením považskobystrickej pobočky SP o tom, aby boli schopní odvádzať kompletné odvody do poisťovne. "Exekúcia zasiahla do finančného chodu nemocnice, peniaze chýbajú, no nemalo by to mať žiadny dopad na pacienta. Pozastavili sme niektoré odložiteľné opravy, nákupy materiálov a objednávame len taký tovar, ktorý je nevyhnutný na fungovanie nemocnice," ozrejmil Steiner. Zdôraznil, že momentálne už nie je voči nemocnici vedené žiadne exekučné konanie.

Ďalšie finančné problémy čakajú podľa neho nemocnicu vo februári, kedy sa budú vyplácať navýšené platy lekárom. "Čakáme, ako budú situáciu riešiť zdravotné poisťovne. Podľa medializovaných informácií by sa to malo riešiť, no my zatiaľ konkrétnu informáciu od žiadnej poisťovne nemáme," doplnil Steiner s tým, že navýšenie platov zaťaží mesačne nemocnicu sumou asi 45.000 eur.

Informáciu o vyplatení exekúcie spresnila hovorkyňa SP Jana Ďuriačová. Podľa nej považskobystrická nemocnica časť dlžnej sumy dobrovoľne poukázala na účet poisťovne už v priebehu roka aj napriek tomu, že exekúcia bola odložená. "Aktuálna suma, ktorá bola predmetom exekúcie, bola 142.400 a tá bola minulý týždeň poukázaná na náš účet," ozrejmila Ďuriačová. Pripomenula tiež, že vo štvrtok (26.1.) sa uskutoční rokovanie vedenia nemocnice s vedením považskobystrickej pobočky SP o možnostiach zastavenia zadlžovania zdravotníckeho zariadenia.

Podľa hovorkyne Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Vlasty Henčelovej, v možnostiach TSK momentálne nie je bez finančnej pomoci štátu vyriešiť dlhodobé finančné problémy v NsP Považská Bystrica, ktoré sú spôsobené zle nastavenými podmienkami financovania zo strany zdravotných poisťovní v SR.

"Pravidlá financovania nemocníc však určuje vláda, nie samosprávne kraje. Predseda TSK v priebehu roka 2011 opakovane rokoval s predstaviteľmi Sociálnej poisťovne o situácii v NsP Považská Bystrica, ale aj v ostatných nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a hľadali spoločné riešenia. Najväčším problémom NsP Považská Bystrica sú staré dlhy aj voči Sociálnej poisťovni, ktoré bez pomoci štátu nie je možné riešiť. Žiaľ, nemocnice, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, neboli v roku 2011 zaradené do procesu oddlženia ako štátne nemocnice, preto sa ekonomická situácia nezlepšila. My sme urobili množstvo racionalizačných opatrení, ale zadlžovanie sme nezastavili," zdôraznila Henčelová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: