Nemocniciam NSK sa darí znižovať náklady a zvyšovať výnosy

Krajská nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami (NsP) spravujúca nemocnicu v Topoľčanoch a Leviciach hospodárila ku koncu roka 2011 so stratou 1.050.808 eur. V správe určenej na najbližšie rokovanie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa uvádza, že výška schodku dosiahla k 30. novembru minulého roka necelých 83 percent z predpokladanej celkovej straty.

Podľa riaditeľky neziskovej organizácie Marty Eckhardtovej sa na negatívnom hospodárskom výsledku podieľa nemocnica v Topoľčanoch sumou 423.394 eur a nemocnica v Leviciach čiastkou 627.414 eur. Celkové náklady oboch nemocníc predstavujú za sledované obdobie od januára do konca novembra minulého roka 23.120.856 eur a výnosy 22.070.048 eur.

Obe krajské nemocnice minuli najviac peňazí na mzdy a odvody, ďalšími veľkými nákladovými položkami boli financie vynaložené na nákup zdravotníckeho materiálu a úhradu energií. Najväčšie výnosy získali obe zdravotnícke zariadenia z predaja služieb. Aj napriek neľahkej finančnej situácii sa krajskej neziskovej organizácii darí znižovať náklady. Úspora v nákladoch nemocnice v Topoľčanoch je 295.974 eur a v levickej nemocnici 209.563 eur. "V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2010 sa podarilo zvýšiť aj výnosy organizácie. V nemocnici Levice predstavuje ich nárast 594.347 eur a v nemocnici Topoľčany vzrástli o 587.620 eur," uvádza v správe Eckhardtová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: