Druhý muž MAAE vyzdvihol význam lineárneho urýchľovača

Druhý muž MAAE vyzdvihol význam lineárneho urýchľovača
Zdroj: bigstockphoto.com

Vysokokvalifikovaní odborníci a mnoho úspešných projektov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave sú výborným predpokladom pre spoluprácu SZU s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Počas dnešnej pracovnej návštevy Slovenska to povedal zástupca generálneho riaditeľa MAAE Mohamad Daud.
Daud tiež vyzdvihol význam Univerzitného vedecko-výskumného pracoviska s unikátnym lineárnym urýchľovačom v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne, ktoré pripravuje odborníkov na využívanie vysokých urýchľovačových technológií v zdravotníctve a vychováva kvalifikovaných expertov v oblasti ochrany pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia.

"Zariadenie nie je len na medicínske, ale aj na rôzne technologické aplikácie. Dá sa sterilizovať koža, zdravotnícke pomôcky. Dá sa sterilizovať ľudský materiál, používaný na transplantácie, ako kosti alebo koža," ozrejmil Daud. Podľa riaditeľa Univerzitného vedecko-výskumného pracoviska s lineárnym urýchľovačom v Trenčíne Marka Fülöpa sú lineárne urýchľovače veľmi efektívne zariadenia v zdravotníctve a v priemysle. "Zároveň sú však aj veľmi intenzívne zdroje žiarenia, preto si vyžadujú špeciálne vyškolený personál, aby nevzniklo riziko ohrozenia zdravia," zdôraznil.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy SZU v Bratislave Ján Slezák pripomenul, že pracovisko v Trenčíne plánujú využiť na tri účely – na výchovu pracovníkov, ktorí robia s radiačným žiarením, na vedu a výskum a prípadne na komerčné účely. Eminentný záujem SZU a jej štyroch fakúlt o spoluprácu s MAAE deklaroval prorektor SZU Peter Šimko nielen kvôli významu agentúry, ale aj z dôvodu zrealizovaných, aktuálne riešených a pripravovaných výskumných a vedeckých projektov SZU. MAAE je medzinárodná organizácia dohliadajúca na mierové využitie jadrovej energie. Má 151 členských štátov, sídli vo Viedni a regionálne kancelárie má v Ženeve, New Yorku, Tokiu a Toronte.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: