Pre ARO a chrípky zatvorili tento týždeň niektoré školy a škôlky

Akútnych respiračných ochorení (ARO) bolo tento týždeň hlásených viac ako minulý. Ich počet vzrástol o osem percent. Najviac chorých bolo v Žilinskom kraji. Najväčší vzostup ochorení zaznamenali v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Najčastejšie boli choré deti vo veku 0 - 5 rokov. Pre ARO a chrípky boli zatvorené niektoré školy a škôlky. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1131 osôb, čo predstavuje 2,3 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sínusitídy. Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie a otitídy. Ochorenia najviac hlásili lekári z Trenčianskeho a najmenej z Bratislavského kraja.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo tento týždeň hlásených 5046 ochorení, čo predstavuje 10,3 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k miernemu vzostupu chorobnosti o 6,2 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom a Prešovskom kraji, najnižšia v Košickom kraji.

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO a CHPO bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v jednej materskej škole v Bratislavskom kraji, v šiestich materských školách v Trnavskom kraji, v jednej základnej škole v Nitrianskom kraji, v jednej materskej a jednej základnej škole v Žilinskom kraji, v jednej materskej a v dvoch základných školách v Prešovskom kraji, v desiatich materských a piatich základných školách v Košickom kraji.

V tomto týždni bol tiež hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) u 25-ročného muža z okresu Zvolen. Od začiatku chrípkovej sezóny 2011/2012 bolo spolu hlásených 17 prípadov SARI, z ktorých jeden prípad skončil úmrtím.

Počas 4. kalendárneho týždňa bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených 24 nasopharyngeálnych výterov a 18 dvojíc sér. Z tohto počtu vyšetrených vzoriek nasopharyngeálnych výterov a dvojíc sér nebol laboratórne potvrdený vírus chrípky ani v jednom prípade. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií sú uvedené v tabuľke.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2011/2012 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 624 vzoriek biologického materiálu (335 nazofaryngeálnych výterov a 289 dvojíc sér), z ktorých bol laboratórne potvrdený v jednom prípade vírus chrípky typu A identifikovaný ako A/Perth/16/2009 (H3N2) - like virus, v troch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej subtypizácie, v jednom prípade vírus parainfluenzy bližšie nešpecifikovaný a v šiestich prípadoch baktéria Mycoplasma pneumoniae.

Informácie TASR poskytli pracovníci Odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: