Nemocniciam v Leviciach a Topoľčanoch hrozí znižovanie počtu oddelení a útlm

Nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch vykazujú stratu aj napriek maximálnym snahám o šetrenie. Obe nemocnice spravuje nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami (NsP), ktorú zriadil Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Ako uviedla riaditeľka organizácie Marta Eckhardtová, v nemocniciach už prakticky nie je na čom šetriť. Aj tak sa ich spoločná strata pohybuje okolo jedného milióna eur.

„Samozrejme, vyššia strata je zatiaľ stále v nemocnici v Leviciach, ktorá od samého začiatku bola nastavená horšie, pretože tam bolo uzatvorených veľmi veľa lízingových obchodov,“ vysvetlila.

Celkove sa na negatívnom hospodárskom výsledku NsP podieľa nemocnica v Topoľčanoch sumou 423.394 eur a nemocnica v Leviciach 627.414 eur. Veľký podiel na zvyšovaní nákladov nemocníc majú podľa Eckhardtovej legislatívne zmeny. „Najmä zavedenie odvodovej povinnosti na neaktívnu pracovnú pohotovosť v oboch nemocniciach predstavuje viac ako pol milióna eur. Potom sú to ďalšie legislatívne zmeny, zvýšenie DPH, zvýšenie minimálnej mzdy a s tým, samozrejme, všetky príplatky, ktoré sa od nej odvíjajú,“ konštatovala Eckhardtová.

Podľa predsedu NSK Milana Belicu má kraj minimálne možnosti, ako do ekonomiky nemocníc zasahovať. Najväčší vplyv na ich chod majú podľa jeho slov i názoru krajských poslancov zdravotné poisťovne, ktoré za zdravotné úkony platia regionálnym nemocniciam menej ako štátnym zdravotníckym zariadeniam. „Všetci župani jednotlivých krajov upozorňujeme už dlhodobo na už neudržateľnú situáciu okolo okresných nemocníc. Žiaľ, zatiaľ nebola nejaká výrazná odozva,“ povedal Belica. V prípade, že jednotlivé typy nemocníc nebudú pri platení za výkony zrovnoprávnené, hrozí podľa jeho slov postupný útlm poskytovania zdravotnej starostlivosti v regiónoch. „Pokiaľ sa nezmení stanovisko poisťovní k riešeniu tohto problému, my musíme pristúpiť aj k nejakým radikálnejším opatreniam. Prípadné znižovanie objemu poskytovanej starostlivosti sa, pochopiteľne, dotkne nemocníc, ale ako ja hovorím, lepšie je mať nemocnicu v kraji aj v nejakej zúženej zostave, ako nemať žiadnu,“ uviedol Belica.

Podľa krajskej poslankyne Ľubice Burdovej sa treba hospodárením oboch nemocníc intenzívne zaoberať. Ako povedala, viac by sa mala snažiť aj správna rada NsP. Všetko je to o tom, že rokujeme, pokúšame sa, hľadáme. Nemôžeme hľadať dva roky. Ak za dva roky správna rada nenájde riešenie, nemá tam čo robiť, to je môj názor,“ konštatovala. Zároveň pripomenula, že by nemocniciam mohol pomôcť vstup súkromného investora. Momentálne sa o nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach zaujímajú finančná skupina Penta a spoločnosť Agel. „Nie je dôležité, či ich prevádzkuje samosprávny kraj, či prevádzkuje štát, či prevádzkuje súkromný investor. Dôležité je, aby ľudia mali prácu, aby mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť a aby to bolo finančne a ekonomicky únosné. Čiže, ak príde investor s dobrým návrhom a toto dokáže urobiť, myslím si, že nie je čo riešiť,“ dodala Burdová.

Nemocnice sa sťažujú na vysoké ceny za energie

Hospodárenie nemocníc v Leviciach a v Topoľčanoch ťahajú do červených čísel vysoké dlhy za energie. Obe zdravotnícke zariadenia spravuje nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami (NsP), ktorú zriadil Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Tomu patrí aj akciová spoločnosť Energo-SK, ktorá v súčasnosti eviduje pohľadávky za dodávky energií obom nemocniciam vo výške 719.000 eur. Podľa slov predsedu NSK Milana Belicu treba tvorbu dlhov zastaviť a pristúpiť k znižovaniu energetickej náročnosti v oboch zdravotníckych zariadeniach.

Riaditeľka NsP Mária Eckhardtová však dodáva, že na podobné investície nemocnice najprv musia nájsť zdroje. Zároveň spomenula príklad zlatomoravskej mestskej nemocnice, ktorej sa podarilo vyrokovať 25-percentné zníženie ceny za dodávky plynu. Podľa Eckhardtovej je preto zarážajúce, že krajská spoločnosť Energo-SK výhodnejšie ceny za dodávku plynu nedokáže dohodnúť, ale naopak, ešte ich plánuje zvyšovať. "Ak sa jednej nemocnici podarilo vybojovať v SPP cenu o 25 percent nižšiu, malo by asi Energo nejakým spôsobom rozlišovať cenu plynu pre zdravotnícke zariadenia a pre ostatné zariadenia. Pokiaľ sa to podarí jednej nemocnici, myslím si, že tak taká istá úspora sa dá dosiahnuť aj v našich nemocniciach. A práve preto ma trošku zaráža, ak cena plynu pre budúci rok pre nemocnicu Topoľčany je skutočne vyššia o viac ako päť eur na jednu kilowatthodinu. Myslím si, že by malo Energo vyvinúť ešte väčšie úsilie a snažiť sa dosiahnuť ešte väčšie úspory pre nemocnice," konštatovala.

Podľa podpredsedu NSK a zároveň predsedu predstavenstva Energo-SK Vladislava Boríka je problém zložitejší. "Musíme brať do úvahy to, že Nitriansky samosprávny kraj je vlastníkom kotolní a zariadení, ktoré vyrábajú teplo. To znamená, že my tam máme nainvestované finančné prostriedky. Aj tieto odpisy sa premietajú do ceny. A dnes, keď prídete a vytiahnete iba cenu, tak, samozrejme, že môže byť určitá disproporcia, ale to sa musí hodnotiť trošku z iného, komplexnejšieho hľadiska," vysvetľuje Borík. Podľa jeho slov dokáže krajská akciová spoločnosť stále dodávať teplo výhodnejšie, než by to dokázali zabezpečiť nemocnice samostatne. "My, keďže nakupujeme od SPP plyn, tak my vieme zabezpečiť cenu tohto plynu v iných reláciách, keďže máme približne 75 organizácií, ktoré sú v správcovskej spoločnosti Energa, čiže z hľadiska množstevných rabatov vieme zabezpečiť iné ceny," pripomenul.

Podľa Boríka sa NSK musí zaoberať situáciou, kedy nemocnice v správe kraja dlhujú peniaze inej krajskej organizácii. "Jednou z možností je, že NSK poskytne nemocniciam finančnú výpomoc na vykrytie ich záväzkov. Chcem, aby sa o tom hovorilo na najbližšom rokovaní krajského zastupiteľstva, teda v marci," skonštatoval Borík.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: