Súkromní a verejní partneri sa zjednotia v boji s tropickými chorobami

Dnes oznámilo 13 farmaceutických spoločností, vlády USA, Británie a Spojených arabských emirátov, nadácia Bill & Melinda Gates Foundation, Svetová banka a ďalšie globálne zdravotnícke organizácie nové koordinované úsilie zamerané na likvidáciu alebo kontrolu 10 zanedbávaných tropických ochorení do konca tohto desaťročia. Partneri prisľúbili na základe zjednotenia úsilia s krajinami, na území ktorých sa vyskytujú zanedbávané tropické ochorenia, zamerať sa ojedinelým spôsobom na likvidáciu týchto ochorení a na spoluprácu zameranú na zlepšenie života 1,4 miliardy ľudí na celom svete, postihnutých zanedbávanými tropickými ochoreniami, pričom väčšinou ide o najchudobnejších ľudí na svete.

V najväčšom koordinovanom úsilí, ktoré sa doteraz uskutočnilo so zameraním na boj so zanedbávanými tropickými ochoreniami, členovia tejto skupiny oznámili na podujatí na Kráľovskej lekárskej univerzite, že: zachovajú alebo rozšíria existujúce programy darovania liekov, aby pokryli dopyt do roku 2020 a budú odovzdávať skúsenosti a zmesi na urýchlenie výskumu a vývoja nových liekov; poskytnú viac ako 785 miliónov USD na podporu výskumu a vývoja a na distribúciu liekov a realizáciu programov. Partneri tiež schválili „Londýnsku deklaráciu týkajúcu sa zanedbávaných tropických ochorení“, v ktorej prisľúbili novú úroveň spolupráce a sledovanie pokroku.

„Dnes sme sa spojili, aby sme zvýšili účinok našich investícií a budovali na obrovskom pokroku ktorý sa podarilo doteraz dosiahnuť“, povedal Bill Gates, spolupredseda Bill & Melinda Gates Foundation. „Tento inovatívny prístup musí slúžiť ako model na riešenie ďalších problémov týkajúcich sa globálneho rozvoja a pomôže miliónom ľudí budovať sebavedomie a prekonať potrebu o pomoc“. The Gates Foundation oznámila prísľub, že v priebehu piatich rokov poskytne 363 miliónov USD na produkty určené na boj so zanedbávanými tropickými ochoreniami a na akcieschopný výskum.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri usmernení boja so zanedbávanými tropickými ochoreniami tento týždeň zverejnila novú stratégiu Urýchlenie práce na prekonanie globálneho dopadu zanedbávaných tropických ochorení - Realizačný plán, ktorý stanovuje ciele, ktoré možno dosiahnuť koncom desaťročia.

„Úsilie WHO, výskumníkov, partnerov a príspevok priemyslu zmenili ráz zanedbávaných tropických ochorení. Tieto starodávne ochorenia tlačíme na kolená úžasnou rýchlosťou“, povedala Dr. Margaret Chan, generálna riaditeľka WHO. „Na základe podpory ktorá bola dnes prisľúbená som presvedčená, že takmer všetky tieto ochorenia bude možné zlikvidovať alebo dostať pod kontrolu koncom tohto desaťročia“.

Nové prísľuby partnerov odstránia nedostatok financií na likvidáciu ochorenia spôsobovaného pásomnicou v Guinei a urýchlia pokrok na dosiahnutie cieľov v roku 2020 na likvidáciu lymfatickej filariózy, trachómu očných viečok spôsobujúceho slepotu, spavej choroby a lepry a kontrolu črevných parazitov prenášaných pôdou, schistosomiázy, riečnej slepoty, choroby Chagas a vnútornej leišmaniózy.

Keď sir Andrew Witty, výkonný riaditeľ spoločnosti GlaxoSmithKline, hovoril v mene výkonných riaditeľov 13 farmaceutických spoločností povedal: „Mnohé spoločnosti a organizácie pracovali na likvidácii týchto hrozných ochorení. Žiadna spoločnosť alebo organizácia to však sama nedokáže. Dnes sa zaväzujeme, že budeme spolupracovať na úplne novom spôsobe ktorým budeme bojovať s týmito ochoreniami teraz a v budúcnosti“.

Podľa Medzinárodnej federácie farmaceutických výrobcov a združení (IFPMA), na základe nových a existujúcich prísľubov darujú spoločnosti v priemere 1,4 miliardy liekov ročne tým, ktorí ich potrebujú. Okrem toho, nové spojené úsilie v oblasti výskumu a vývoja a prístupové dohody s 11 spoločosťami a iniciatíva organizácie Drugs for Neglected Diseases zo segmentu výskumu a vývoja, poskytujú doteraz nebývalý prístup ku knižniciam zlúčenín, ktoré môžu viesť k novým druhom liečby. Tieto prísľuby budú spolupôsobiť s ďalším úsilím na urýchlenie vývoja kriticky dôležitej liečby zanedbávaných tropických ochorení, vrátane WIPO Re:Search, čo je databáza skúmaných zlúčenín, vedomostí a odborných znalostí.

Na odstránenie nedostatku financovania potrebného na likvidáciu ochorenia spôsobovaného pásomnicou v Guinei darujú Jeho Výsosť šejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan, prezident Spojených arabských emirátov, the Gates Foundation a the Children's Investment Fund Foundation 40 miliónov USD stredisku The Carter Center. Tieto záväzky doplnia prísľub britského ministerstva pre medzinárodný rozvoj z októbra, že prispejú sumou 20 miliónov libier, ak ďalší prisľúbia, že v nasledujúcich štyroch rokoch sa zaviažu poskytnúť 195 miliónov libier na boj so zanedbávanými tropickými ochoreniami, čo Britské ministerstvo pre medzinárodný rozvoj oznámilo minulý týždeň.
Americká Agency for International Development (Agentúra pre medzinárodný rozvoj) (USAID) tiež oznámila, že americký Kongres predelil 89 miliónov USD na posilnenie dodávok liekov a distribučných programov, pričom vychádza z investícií, ktoré od roku 2006 dosiahli 212 miliónov USD. Okrem toho, Svetová banka rozšíri jej financovanie a technickú podporu, aby pomohla africkým krajinám vybudovať silnejšie systémy verejného zdravia, ktoré začlenia likvidáciu a kontrolu zanedbávaných tropických ochorení, ako aj spoluprácu s partnermi na rozšírení zvereneckého fondu, určeného na boj s riečnou slepotou ako aj na ďalšie zanedbávané tropické ochorenia v Afrike, ktorým možno zabrániť prevenciou.

„Svet sa spojil, aby ukončil zanedbávanie týchto hrozných ochorení, ktoré zbytočne mrzačia, oslepujú a zabíjajú milióny ľudí spomedzi najchudobnejších na svete“, povedal Stephen O'Brien, britský minister pre medzinárodný rozvoj. „Británia a ďalší partneri sú na čele úsilia v poskytovaní kriticky dôležitej liečby miliónov ľudí, čo umožní, aby deti navštevovali školu a rodičia mohli zabezpečiť ich rodiny, aby si dokázali sami pomôcť z chudoby a nakoniec sa prestali spoliehať na pomoc“.

Dnešné prísľuby a vyhlásenia prichádzajú ako reakcia na správu Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2010 Činnosť zameraná na prekonanie globálneho dopadu zanedbávaných tropických ochorení, ktorá vyzvala na poskytnutie nových zdrojov na prekonanie týchto ochorení. Zástupcovia farmaceutického odvetvia, the Gates Foundation a ďalších partnerov pracovali počas minulého roka na rozvinutí tohto rozšíreného koordinovaného úsilia.

Vlády Bangladéša, Brazílie, Mozambiku a Tanzánie, kde sú endemické zanedbávané tropické ochorenia dnes oznámili, že budú realizovať jednotné plány zamerané na likvidáciu zanedbávaných tropických ochorení a venovať politické a finančné zdroje na boj proti týmto ochoreniam. Všetci partneri prisľúbili zodpovednosť na základe mechanizmov výskumu, pričom budú pravidelne sledovať pokrok v porovnaní s cieľmi stanovenými na rok 2020.

„Od okamihu, keď v Mozambiku porozumeli veľmi ťažkému bremenu, ktoré predstavujú zanedbávané tropické ochorenia, mozambická vláda začala konať a trvale zvyšuje svoju angažovanosť a investície na kontrolu alebo likvidáciu týchto ochorení“, povedal Dr. Alexandre Manguele, minister zdravotníctva Mozambiku. „Zásluhou zdrojov, ktoré boli dnes prisľúbené v kontexte tohto partnerstva, je mozambická vláda čoraz viac presvedčená, že túto misiu bude možné splniť“.

Medzi špecifické prísľuby partnerov ktoré dnes oznámili patria: Zachovanie, predĺženie a rozšírenie dodávok liekov: Všetky spoločnosti s programami darovania liekov na boj proti zanedbávaným tropickým ochoreniam prisľúbili zachovať alebo rozšíriť ich programy do konca desaťročia a niektoré prisľúbili zvýšiť ich príspevok. Medzi tieto príspevky patria:

Sanofi, Eisai and the Bill & Melinda Gates Foundation budú spolupracovať, aby poskytli 120 miliónov tabliet DEC Svetovej zdravotníckej organizácii na jej Global Lymphatic Filariasis Elimination programme (Celosvetový program na likvidáciu lymfatickej filariózy). Spolu s prísľubom spoločnosti Eisai na darovanie, ktorý sa začne realizovať v roku 2014, zabezpečia tieto nové tablety dostatočnú dodávku DEC od roku 2012 do roku 2020.

Bayer zdvojnásobí objem súčasných darov lieku nifurtimoxu na liečbu Chagasovej choroby. Eisai rozšíri do roku 2020 jej existujúci objem darovaných tabliet na 2,2 miliardy tabliet DEC na LF. Spoločnosť Gilead, ktorá v roku 2011 oznámila darovanie lieku AmBisome na liečbu vnútornej leišhamniózy, bude pokračovať v jej programe, keď bude ponúkať VL za výrobnú cenu a prisľúbila, že bude skúmať a investovať do technológií a procesov ktoré môžu znížiť náklady v krajinách s obmedzenými zdrojmi. Spoločnosť GlaxoSmithKline rozšíri rozsah jej existujúcich darov lieku albendazole na liečbu ochorenia spôsobeného črevnými parazitmi prenášanými pôdou, keď bude poskytovať 400 miliónov tabliet ročne ďalších päť rokov do roku 2020, a bude tiež pokračovať v daroch 600 miliónov tabliet ročne určených na boj s lymfatickou filariózou. Spoločnosť Johnson & Johnson rozšíri rozsah jej existujúcich darov lieku mebendazole na liečbu ochorenia spôsobeného črevnými parazitmi prenášanými pôdou, keď bude poskytovať 200 miliónov tabliet ročne do roku 2020. MSD bude pokračovať v neobmedzenom darovaní ivermectinu na boj s riečnou slepotou a lymfatickou filariózou (kde sa vyskytuje spolu s riečnou slepotou), ako aj diskutovať o použití ivermectinu na boj s ďalšími chorobami. Spoločnosť Merck KGaA výrazne zvýši jej každoročné darovanie tabliet lieku praziquantel z 25 na 250 miliónov tabliet ročne a predĺži neobmedzene program. Novartis rozšíri jej prísľub poskytnúť terapiu viacerými liekmi (rifampicin, clofazimine a dapsone) pacientom na celom svete trpiacim leprou v konečnej ofenzíve voči tejto chorobe. Spoločnosť Pfizer bude pokračovať v daroch lieku azithromycin proti trachómu spôsobujúcemu slepotu najmenej do roku 2020 a tiež daruje liek a placebo na štúdiu zníženia úmrtnosti detí liečených liekom azithromycin. Sanofi rozšíri jej existujúci objem darov liekov eflornithine, melarsoprol a pentamidine, proti spavej chorobe do roku 2020 ako aj logistickú podporu na zabezpečenie toho, že lieky sa naďalej budú dostávať k pacientom zadarmo.

Urýchlenie výskumu a vývoja na dosiahnutie novej liečby

Realizujú sa partnerstvá zamerané na vývoj produktov so spoločnosťami Abbott, Johnson & Johnson and Pfizer, koordinované iniciatívou Lieky na boj so zanedbávanými tropickými ochoreniami, aby sa vyvinuli nové lieky na liečbu infekcií spôsobovaných črevnými parazitmi, najmä lieku macrofilaricide, ktorý zabíja dospelé červy, spôsobujúce riečnu slepotu a lymfatickú filariózu.

Spoločnosť Abbot uskutočňuje štúdie zamerané na zmenu zloženia pôvodných liekov a poskytuje vedecké informácie a skúsenosti na predklinický vývoj, s technickou pomocou a s pomocou dodávok od spoločnosti Johnson & Johnson. Ak bude predklinický vývoj úspešný, bude spoločnosť Johnson & Johnson spolufinancovať klinický vývoj a spolupracovať s ďalšími partnermi, vrátane technickej podpory od vedcov spoločnosti Pfizer. Johnson & Johnson získa regulačný súhlas. Prebiehajú rokovania o inovatívnych dohodách o udeľovaní licencií alebo spolupráci 11 spoločností Abbott, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Eisai, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, MSD, Novartis, Pfizer a Sanofi: s iniciatívou Lieky na boj so zanedbávanými tropickými ochoreniami o odovzdávaní si zlúčenín alebo vedomostí pri vytváraní nových liekov určených na boj s chorobami ako riečna slepota, lymfatickú filarióza, spavá choroba, Chagasova choroba a vnútorná leišhamnióza. Iniciatíva Lieky na boj so zanedbávanými tropickými ochoreniami a spoločnosť Sanofi oznámili spoluprácu pri vývoji produktu na spoluvývoji nového kandidáta na liečivo proti spavej chorobe oxaborole/SCYX-7158, ako doplnku k lieku fexinidazole, ktorý je už v klinickom vývoji.

Zvýšenie financovania na zlepšenie výroby liekov a prevádzkového výskumu a realizačných programov, vrátane prevencie, monitorovania a vzdelávania:

Niekoľko partnerov oznámilo, že poskytne 40 miliónov USD na nové financovanie strediska The Carter Center, čo odstráni nedostatok financií na likvidáciu ochorenia spôsobovaného pásomnicou v Guinei. The Gates Foundation prispeje sumou 23,3 milióna USD, Jeho Výsosť šejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan, prezident Spojených arabských emirátov 10 miliónov USD a Children's Investment Fund Foundation 6,7 milióna USD. Toto financovanie dopĺňa 20 miliónov libier od Britského ministerstva pre medzinárodný rozvoj a bolo oznámené minulý týždeň ako súčasť prísľubu vo výške 195 miliónov libier, ktoré budú poskytnuté počas roka 2015, pričom bude zamerané na boj s ochorením spôsobovaným pásomnicou v Guinei, lymfatickou filariózou, riečnou slepotou a schistosomiázou, ako vývoj nových programov proti trachómu spôsobujúceho slepotu, vnútornou leišhamniózou, programov zameraných na výskum a integrovaný prístup krajiny. The Gates Foundation oznámila prísľub, že v priebehu piatich rokov poskytne 363 miliónov USD na prekonanie bariér brániacich úspechu a na riešenie kritického nedostatku financií, aby sa do roku 2020 podarilo dosiahnuť kontrolu a likvidáciu cieľových zanedbávaných tropických ochorení. USAID bude pokračovať v podpore viac ako 20 krajín pri zavádzaní a/alebo rozširovaní integrovaných programov zanedbávaných tropických ochorení, vrátane troch nových krajín: Mozambiku, Senegalu a Kambodže. Americký Kongres vyčlenil vo finančnom roku 2012 pre USAID 89 miliónov USD na kontrolu zanedbávaných tropických ochorení.

Na úrovni krajín Svetová Banka rozšíri jej finančnú a technickú podporu na pomoc krajinám pri budovaní silnejších systémov verejného zdravia, ktoré budú zahŕňať likvidáciu a kontrolu zanedbávaných tropických ochorení. Na regionálnej úrovni bude Svetová Banka pokračovať v dohľade nad existujúcim zvereneckým fondom, ktorý podporuje boj proti riečnej slepote v Afrike a bude tiež spolupracovať s ďalšími partnermi na rozšírení zvereneckého fondu na likvidáciu a kontrolu zanedbávaných tropických ochorení, ktorým je možné zabrániť. Spoločnosť Mundo Sano prispela sumou 5 miliónov USD na kontrolu zanedbávaných tropických ochorení a zlepšenie programu pre vybrané miesta v severnej južne Amerike a Afrike. Mozambická vláda oznámila osobitné ciele na kontrolu zanedbávaných tropických ochorení a odstránenie endemických oblastí v krajine, vrátane: * Dosiahnutia úplného geografického pokrytia všetkých endemických oblastí výskytu lymfatickej filariózy, črevných parazitov prenášaných pôdou a schistosomiázy. * Úplné zmapovanie a dosiahnutie úplného geografického pokrytia trachómu do roku 2018 * Vybudovanie kapacity na sledovanie a konanie na udržanie výsledkov programov masového podávania liekov. Vlády Brazílie, Bangladéša a Tanzánie a ďalších krajín, kde sú endemické zanedbávané tropické ochorenia, oznámili realizáciu plne integrovaných alebo koordinovaných plánov zameraných na kontrolu a likvidáciu zanedbávaných tropických ochorení v ich krajinách. Tri farmaceutické spoločnosti: Merck KGaA, Novartis and Sanofi zorganizujú a poskytnú financovanie na podporu prevencie, monitoringu, vzdelávania a zintenzívnenia úsilia na kontrolu ochorení. Lions Clubs International Oznámil, že poskytne financovanie v objeme 6,9 milióna USD ba podporu úsilia čínskej vlády zlikvidovať do roku 2017 trachóm spôsobujúci slepotu.

Koordinácia a meranie prísľubov týkajúcich sa boja so zanedbávanými tropickými ochoreniami: Partneri v odvetví sľúbili, že budú spolupracovať na dosiahnutí cieľov k roku 2020. Na základe plánu WWHO budú partneri sledovať kolektívny pokrok prostredníctvom lístka na zapisovanie údajov, ktorý bude pravidelne a oficiálne sledovať pokrok vrátane toho, čo zúčastnené organizácie dodržiavajú ich prísľuby týkajúce sa dodávky, výskumu, financovania a realizácie tak, aby sa dodržali ciele stanovené k roku 2020. Tento proces zabezpečí zodpovednosť a transparentnosť a určí zostávajúce chýbajúce finančné prostriedky.

Medzi rečníkmi ktorí vystúpili na podujatí v Royal College of Physicians patrili: Dr. Margaret Chan, generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Bill Gates, spolupredseda nadácie Bill & Melinda Gates Foundation Stephen O'Brien, štátny tajomník britského ministerstva zahraničného rozvoja Dr. Ariel Pablos-Mendez, Pomocný správca Global Health, americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj Dr. Jorg Reinhardt, predseda správnej rady, Bayer HealthCare AG Lamberto Andreotti, výkonný riaditeľ, Bristol-Myers Squibb Haruo Naito, prezident a výkonný riaditeľ, Eisai Sir Andrew Witty, výkonný riaditeľ, GlaxoSmithKline William Weldon, predseda správnej rady a výkonný riaditeľ, predseda výkonného výboru, Johnson & Johnson Kenneth Frazier, predseda správnej rady, prezident a výkonný riaditeľ, MSD Dr. Stefan Oschmann, Člen správnej rady, Merck KGaA, zodpovedný za odbor farmaceutickej činnosti Joseph Jimenez, výkonný riaditeľ, Novartis Christopher A. Viehbacher, výkonný riaditeľ, Sanofi Paul Carter, prvý viceprezident, pre medzinárodné obchodné operácie, Gilead Dr. Bernard Pecoul, výkonný riaditeľ, iniciatíva Drugs for Neglected Diseases Dr. Caroline Anstey, výkonná riaditeľka, Svetová Banka Dr. AFM Ruhal Haque, Minister zdravotníctva a rodiny, Bangladéš Jarbas Barbosa da Silva, Jr., námestník ministra zdravotného dozoru, minister zdravotníctva, Brazília Dr. Alexandre Lourenco Jaime Manguele, minister zdravotníctva, Mozambik Dr. Donan Mmbando, Riaditeľ preventívnej služby, Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí, Tanzánia

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: