LOZ: Vláda plní záväzky dohodnuté v memoradne len čiastočne

Členovia komisie Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a vlády sa zhodli na tom, že zo strany vlády sa dohodnuté záväzky, ktoré vyplývajú z memoranda, plnia len čiastočne. Stretnutie členov komisie, ktorá má dohliadať na dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z decembrového memoranda, sa uskutočnilo 30. januára. TASR dnes informoval predseda LOZ Marián Kollár.

Na zasadnutí sa podľa neho všetci prítomní zhodli na nutnosti riešiť nedostatok zdravotníckeho personálu v nemocniciach, aby nedochádzalo k preťažovaniu lekárov, čo znižuje kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. "Za jedno z hrubých porušení považujeme pasivitu vlády SR a ministerstva zdravotníctva pri zakomponovaní záväzkov z memoranda do legislatívnej podoby," povedal Kollár.

Dodal, že zástupcovia vlády potvrdili, že LOZ splnilo všetky záväzky, ktoré mu vyplývajú z memoranda. "Napriek tomu si myslíme, že existencia komisie má veľký význam, aby sa podarilo naplniť všetky záväzky vlády voči lekárom. Preto naši zástupcovia budú naďalej dohliadať na dodržiavanie všetkých záväzkov vyplývajúcich z podpísaného memoranda, ako i jeho problémy riešiť cez spomínanú komisiu," povedal Kollár.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: