V roku 2011 zachytila ADA SR 5 dopingových hriešnikov, previedla 827 testov

Päť zneužití zakázaných prostriedkov v slovenskom športe zaznamenala v uplynulom roku 2011 Antidopingová agentúra SR (ADA SR). Dovedna jej komisári uskutočnili 827 testov, z toho až 604 na domácich pretekároch.

Najhoršie zatiaľ dopadla trojica hokejistov Marcel Šterbák, Samir Saliji a Lukáš Bohunický, ktorých len v pondelok za ich decembrové pozitívne vzorky na stimulanciá potrestala disciplinárka Slovenského zväzu ľadového hokeja ročným dištancom. Trio zhodne tvrdilo, že išlo o nevedomé požitie nedovoleného prostriedku (metyl-2-hexamín), ktorý obsahoval podporný výživový prípravok.

Už starší prípad futbalistu Branislava Obžeru, ktorého zakázaný tamaxifén pochádzal z liečby, sa riešil iba pokarhaním, naopak kauza vzpierača Richarda Tkáča, ktorého pozitívne testovali počas augustového sústredenia v Maďarsku na anabolické steroidy, sa ešte neuzatvorila. "Športovec si bol plne vedomý, že nebral žiadne zakázané látky. Urobil sumár všetkých svojich výživových doplnkov a požiadal našu agentúru o spoluprácu a nadväzne sme vykonali analýzu doplnku výživy, v ktorom sa zakázaná látka aj potvrdila. Toto zistenie môže Richardovi pomôcť v tom, že konečný trest sa možno nakoniec o polovica možnej sadzby zníži," prezradil riaditeľ agentúry Miroslav Motyčík, ktorý však varoval, že miera prísnosti Medzinárodnej vzpieračskej federácie je veľmi vysoká a bežný trest za doping predstavuje až štvorročný dištanc. "Zdá sa, že to nakoniec budú dva roky. V prípade, že medzinárodná asociácia bude miernejšia vo svojom rozhodovaní, tak to môže byť ešte trochu kratší trest, ale určite nie menej ako jeden rok."

ADA SR zaznamenala aj štyri previnenia slovenských športovcov z hľadiska nedodržania antidopingových pravidiel - v dvoch prípadoch išlo o zmarenie mimosúťažnej dopingovej kontroly (vzpieranie, veslovanie) a v dvoch o zlyhanie športovca v hlásení miesta svojho pobytu (lyžovanie a cyklistika). Tresty vo forme zákazu činnosti by previnilci dostali iba v prípade trojnásobného porušenia pravidiel.

Z 827 vykonaných testov bolo mimosúťažných len 110. "Mimosúťažné testovanie nie je ani tak náročné z hľadiska analytického rozboru vzoriek, lebo cena je o dve tretiny nižšia ako v prípade súťažného odberu. Horšie je to s finančným a časovým zabezpečením takéhoto testovania a s následným dokladovaním," vysvetlil Motyčík. Najzávažnejšou celosvetovou novinkou v novom roku je monitorovací systém pobytu registrovaných športovcov ADAMS, ktorý je od januára už v plnej prevádzke. "Spustením systému ADAMS získava športovec možnosť pohodlnejšie modelovať informácie o svojom pobyte. Kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta na svete môže vykonávať zmeny a zároveň aj oprávnené antidopingové agentúry, športové federácie a samotná Svetová antidopingová agentúra (WADA) majú dôkladnejšie informácie o jeho pobyte," dodal riaditeľ ADA SR.

Na Slovensku by činnosti agentúry mali pomôcť aj nové dotačné zmluvy športových subjektov s ministerstvom školstva. "Ak sa prijímateľ štátnej dotácie, teda športový zväz dozvie, že jeho športovec porušil antidopingové pravidlá, má povinnosť nás bezodkladne písomne informovať, aby sme mohli pozastaviť dotáciu, ktorá sa viaže na športovca," upozornil generálny riaditeľ štátnej sekcie starostlivosti o šport ministerstva školstva, vedy a výskumu SR Ladislav Križan. Druhou zásadnou novinkou je, že v prípade, ak štát poskytuje dotáciu priamo na účel organizovania športových podujatí, tak organizátor má povinnosť maximálnej súčinnosti s antidopingovou agentúrou. V minulosti sa opakovane stalo, že bola takáto kontrola zmarená a fyzicky bolo zabránené komisárom vo výkone ich práce. Znamená to, že nadväzujeme boj proti dopingu s financovaním konkrétnych prijímateľov a veríme, že negatívne výnimky dodržiavania týchto pravidiel budú miznúť."

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: