Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast protestuje proti zavádzaniu verejnosti ministerstvom zdravotníctva

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast SR (ďalej len „AVLDD“) sa dôrazne ohradzuje voči klamlivým tvrdeniam Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“), ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.health.gov.sk . MZ SR zavádzajúco tvrdí, že sa  v utorok  31. januára  2012 definitívne dohodli s AVLDD na postupe pri povinnom očkovaní detí. Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast sa 31.1.20012  žiadneho rokovania s ministrom zdravotníctva nezúčastnila. K takejto dohode v skutočnosti nedošlo a taktiež nie sú pravdivé informácie zverejnené v médiách, že vakcinácia v novom režime je iba problémom úzkej skupiny lekárov.

Prezidentka AVLDD MUDr. Kvetoslava Prcúchová, MPH naopak prezentovala 25.1.2012 ministrovi názor pediatrov a to že“ Lekár má v svojej náplni poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti a nie obchodovanie s liekmi a už vôbec nie s vakcínami, ktoré sú zaradené do očkovacieho kalendára povinných očkovaní.

Toto nemôže závisieť od solventnosti v dnešnej dobe nedofinancovaných ambulancií všeobecných lekárov, v ktorých sa povinné očkovanie realizuje.“

AVLDD dlhodobo upozorňuje na nesystemové opatrenie MZ SR, ktoré v konečnom dôsledku poškodzuje pacienta a zasahuje do prevencie detí.

Autor článku: MUDr. Kvetoslava Prcúchová, AVLDD

Dátum zverejnenia: