Rotavírus

Rotavírus
Zdroj: bigstockphoto.com

Charakteristika ochorenia

Rotavírus je najbežnejším vyvolávateľom závažných hnačiek u detí. Jeho následkom býva v Spojených štátoch ročne hospitalizovaných 55 000 detí. Ročne sa na celom svete infikuje približne 120 miliónov ľudí, pričom na toto ochorenie umiera viac ako 600 000 detí. Inkubačná doba trvá 1 – 3 dni. Prvým príznakom býva často vracanie, po ktorom nasleduje 4-8 dňové obdobie vodnatých hnačiek. Veľmi často sú tieto príznaky sprevádzané horúčkou a bolesťami brucha. Prechodne sa môže objaviť intolerancia laktózy (neznášanlivosť mliečneho cukru). Uzdravenie je obyčajne úplné. Avšak ťažká hnačka bez dostatočnej náhrady tekutín a minerálov môže končiť smrťou. Imunita po prekonaní ochorenia nie je úplná, ale priebeh opakovaných infekcií býva menej závažný ako pri prvej.

Vírus

Rotavírus má pod elektrónovým mikroskopom charakteristický vzhľad kolesa (odtiaľ pochádza aj latinský názov “rota” – koleso). Vírus je obalený trojvrstvovým proteínovým obalom, následkom čoho je vo vonkajšom prostredí vírus stabilný a odolný aj voči kyslému prostrediu žalúdka a jeho enzýmom. V súčasnosti je známych 7 hlavných kmeňov, s ktorých tri (A,B a C) sú infekčné pre človeka. Kmeň A sa vyskytuje najčastejšie.

Epidemiológia

Ako infekčná dávka postačuje 10 – 100 vírusových častíc. Pretože osoba s rotavírusovou infekciou vylučuje 108 – 1010 (za jednotkou je 8 – 10 núl) je hlavne fekálno-orálny (choroba špinavých rúk). Pretože je vírus stabilný vo vonkajšom prostredí prenos sa môže uskutočniť aj príjmom kontaminovanej vody alebo potravy, ale aj kontaktom s kontaminovaným povrchom rôznych predmetov, ktoré môžu byť infekčné až 7 – 10 dní. Prenos z človeka na človeka infi kovanými rukami je pri šírení ochorenia najvýznamnejší a aj preto sa ochorenie veľmi dobre a rýchlo šíri v nemocničnom prostredí detských oddelení, v detských jasliach, škôlkach, detských domovoch. Bežné protibakteriálne a protiparazitárne prostriedky sú neúčinné. Vírus zasahuje bunky tenkého čreva, mení štruktúru jeho vnútorného povrchu a spôsobuje hnačku. V krajinách s miernym podnebím má ochorenie sezónny charakter s maximálnym výskytom od novembra do apríla. Najviac toto ochorenie postihuje deti vo veku od 6 mesiacov do dvoch rokov, kedy má ochorenie aj najťažší priebeh. Do 5. roku života sa infikuje takmer každé dieťa. Dospelí sa môžu taktiež infikovať, no priebeh býva mierny.

Diagnóza

Diagnózu možno do 24 hodín stanoviť pomocou dôkazu antigénu rotavírusu v stolici.

Liečba

Pre osoby so zdravou obranyschopnosťou infekcia a ochorenie rotavírusmi odznie bez nutnosti lekárskej intervencie v priebehu niekoľkých dní. Liečba je nešpecifická a opiera sa najmä o dostatočný príjem tekutín, aby sa zabránilo dehydratácii, ktorá je najmä pre malé deti nebezpečná. Asi jedno zo 40-tich detí s rotavírusovou infekciou vyžaduje hospitalizáciu hlavne kvôli vnútrožilovému podaniu tekutín. Z jedného typu oslabeného živého, ľudského kmeňa rotavírusu bola vyvinutá očkovacia látka, ktorá je dostupná aj na Slovensku. Podáva sa lyžičkou v dvoch dávkach v 3. a 5. mesiaci života dieťaťa. Po jej podaní je zabezpečená 98-100% percentná prevencia ťažkého priebehu rotavírusovej infekcie. Nástup ochrany je pred dovŕšením 6. mesiaca života, kedy je najväčšie ohrozenie dieťaťa rotavírusovou infekciou. Očkovaciu látku môže predpísať všeobecný lekár pre deti dorast.

Komplikácie

Výsledky jednej klinickej štúdie poukazujú na existenciu vzťahu medzi častými infekciami rotavírusmi a vznikom celiakie (autoimúnne črevné ochorenie charakterizované poškodením tenkého čreva konzumáciou potravy, ktoré obsahuje múku z jačmeňa, pšenice alebo raže).

Autor článku: MUDr. Táňa Nováková, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: