V košickej UNLP postavia nový pavilón urgentného príjmu

Dnes predpoludním sa v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na Rastislavovej ulici uskutočnilo položenie základného kameňa nového pavilónu urgentného traumatologického a internistického príjmu s operačnými sálami, modernými laboratóriami a pristávacou plochou pre vrtuľník, ktorého sa zúčastnil minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik. Základný kameň novej budovy poklepal spolu s riaditeľom Tomášom Sieberom a následne ho požehnal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.

„Univerzitná nemocnica reagovala pred dvoma rokmi na výzvu ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s čerpaním prostriedkov z Operačného programu Zdravotníctvo na rekonštrukciu a modernizáciu všeobecných nemocníc a ministerstvo schválilo jej žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 26,5 milióna eur. Napriek tomu, že bola realizácia stavby kvôli zlým cenovým kalkuláciám ohrozená, podarilo sa nám napokon nájsť prijateľnú alternatívu a o niekoľko dní sa začnú výkopové práce,“ konštatoval Sieber.

Nový pavilón by mal byť postavaný v horizonte dvoch rokov a bude prínosom pre pacientov z celého regiónu, ktorí budú potrebovať ošetrenie na klinike úrazovej chirurgie, oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a centrálnom prijímacom oddelení. Jeho súčasťou bude moderný traumatologický a internistický príjem, lôžková časť, štyri superaspetické operačné sály a pristávacia plocha pre vrtuľník. „Poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti sa tým zefektívni a sústredí na jedno miesto, pričom budova bude spĺňať prísne bezpečnostné, energetické i hygienické kritériá,“ dodal Sieber.

Pôvodný projekt, ktorý počítal s výstavbou siedmich poschodí, sa ukázal nereálny a bolo nutné ho prehodnotiť, keďže čiastka vyčlenená z Operačného programu Zdravotníctvo na realizáciu uvedeného projektu by nepokryla všetky stavebné práce. Výsledný projekt počíta so šiestimi poschodiami, z ktorých bude jedno podzemné. „Je to opäť krôčik k tomu, aby naši pacienti dostávali kvalitnejšiu a rýchlejšiu medicínsku pomoc a zdravotnícki pracovníci získali oveľa lepšie podmienky na profesionálny výkon. Dnešný slávnostný akt je určite motiváciou pre ďalšie zdravotnícke zariadenia, povzbudením pre pacientov a výzvou k napĺňaniu nových cieľov pre nás všetkých,“ uviedol pri slávnostnom akte Uhliarik.

Výstavba nového pavilónu umožní vznik urgentného príjmu a operačných sál na úrovni 21. storočia a bude predstavovať výrazný kvalitatívny posun v poskytovaní urgentnej starostlivosti a úrazovej chirurgie. Momentálne je Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice spolu so svojim urgentným traumatologickým príjmom situovaná v pavilóne a Rastislavovej ulici, ktorý predstavuje takmer 90-ročnú historickú a pamiatkovo chránenú budovu, čo neumožňuje jej priestorové variácie ani rozširovanie. V novej budove získa klinika vhodné priestory na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti nielen v ambulantnej, ale i lôžkovej časti a na operačnom trakte.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: