Na Slovensku sa vlani transplantovalo 19 sŕdc a 25 pečení

Na Slovenku sa vlani transplantovalo 19 sŕdc, 25 pečení a 132 obličiek. "Ak hodnotíme trend posledných desiatich rokov došlo v posledných troch rokoch k výraznému nárastu transplantácií pečene a nárastu počtov vykonaných ostatných orgánových transplantácií. Trend je teda jednoznačne pozitívny," konštatuje sa v správe o plnení Národného transplantačného programu za rok 2011, ktorú dnes vláda SR vzala na vedomie.

Sieť nemocničných koordinátorov darcovského programu sa vytvorila v roku 2009. "Činnosť koordinátorov darcovského programu je založená na entuziazme lekárov anestéziológov, ktorí zastávajú v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach túto kľúčovú pozíciu – koordinátorov darcovského programu," poukazuje správa. Povinnosť zabezpečenia pozície transplantačného koordinátora je v každej nemocnici, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.

V minulom roku sa okrem transplantácii orgánov vykonávali aj transplantácie tkanív ako koža, spojivové tkanivá, očné tkanivá, cievy, srdcové chlopne či buniek. Jednou z najčastejších transplantácií vykonávaných vo svete je transplantácia krvotvorných kmeňových buniek vrátane transplantácie kostnej drene a pupočníkovej krvi. V roku 2011 pracovalo na Slovensku sedem centier pre transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: