korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Diabetes postihuje aj oči

Diabetes postihuje aj oči
Zdroj: bigstockphoto.com

Medzi najbežnejšie komplikácie cukrovky patrí okrem výskytu tzv. diabetickej nohy a postihnutia obličiek aj diabetické ochorenie sietnice s následnou poruchou zraku, až po možnosť oslepnutia.

Na diabete je najmä to, že tieto komplikácie sa môžu vyskytnúť ešte predtým, než sa objavia príznaky, ktoré chorého privedú k lekárovi a než sa vôbec stanoví diagnóza cukrovky. Z očných komplikácií diabetu treba na prvom mieste spomenúť postihnutie sietnice – retinopatiu. S diabetom sa spája takisto vyšší výskyt zeleného zákalu – glaukómu.

Retinopatia

Diabetická retinopatia je charakteristickou a veľmi častou neskorou komplikáciou diabetu. Je príčinou získanej slepoty u 2 – 5 percent diabetikov a vo vyspelých krajinách fi guruje s 15 – 18 percentami výskytu na poprednom mieste medzi príčinami slepoty. V dôsledku stále rastúceho počtu diabetikov to predstavuje závažný zdravotnícky a sociálny problém.  Pri diabete 1. typu (vyskytuje sa väčšinou v detskom a mladom veku) sa diabetická retinopatia objaví obvykle po viac než 10 rokoch trvania choroby. Pri diabete 2. typu, ktorý má typický výskyt v strednom a vyššom veku a úzko súvisí s výskytom obezity, sa retinopatia môže ako komplikácia objaviť už po niekoľkých rokoch trvania choroby, vo výnimočných prípadoch jej nález predchádza diagnóze diabetu a diagnózu choroby urobí ako prvý očný lekár a nie internista alebo praktický lekár. Diabetická retinopatia má jednoduchú a zhubnú formu.

Jednoduchá forma predstavuje približne 90 percent všetkých diabetických retinopatií a postihuje predovšetkým starších chorých s diabetom 2. typu. Diabetická retinopatia postihuje predovšetkým cievy sietnice, v prvom rade kapiláry. Poškodenie kapilárnej steny vedie k rozšíreniu kapilár a tvorbe vydutín. Kapiláry na mnohých miestach praskajú a krvácajú. V sietnici sa ukladajú tukové ložiská. Tento stav je zhoršovaný vysokou hladinou krvného cukru. Najčastejšie sa tieto zmeny lokalizujú v centre sietnice v mieste najostrejšieho videnia v žltej škvrne a vtedy dochádza k poklesu zrakovej ostrosti. Ak diabetická retinopatia prechádza do zhubnej formy, dochádza k novotvorbe ciev, k ich prerastaniu do slovca a krvácaniu. Stav sa obvykle komplikuje zvýšeným vnútroočným tlakom a sivým zákalom, čiže kataraktou. I pri liečbe vrátane operatívnej často dochádza k slepote.

Prevencia a liečba

Prevencia spočíva predovšetkým v dodržovaní odporúčanej liečby, najmä diéty a životosprávy, a v prípade potreby liečby medikamentóznej. Cieľom je udržať hladinu krvného cukru v rozmedzí normálnych hodnôt. Retinopatia sa vyvíja nepozorovane a prípadné zníženie zrakovej ostrosti je prejavom pokročilej retinopatie, ktorá sa už ťažko ovplyvní. Ochorenie vie spomaliť dostatočný prísun vitamínov a antioxidantov, ale najmä chirurgická liečba laserom a v niektorých prípadoch operácia sklovca. Dôležitou podmienkou včasnej liečby sú pravidelné kontroly u očného lekára. Z očného hľadiska je dôležité udržať hladinu krvného cukru v normálnych hodnotách. Tomu sa musí prispôsobiť aj liečba, ktorá je vždy individuálna. Podávanie inzulínu závisí od rozhodnutia diabetológa. Nález diabetickej retinopatie je vždy varovným signálom pre chorého i jeho ošetrujúceho lekára. Znamená okrem samotného postihnutia očí aj možnosť prítomnosti iných cievnych komplikácií, menovite na obličkách a dolných končatinách. Pre pacienta je v každom prípade poslednou pripomienkou nutnosti lepšej spolupráce s lekárom.

Autor článku: MUDr. Zuzana Sedláčková, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: