Význam cvičenia v liečbe diabetes mellitus

Význam cvičenia v liečbe diabetes mellitus
Zdroj: bigstockphoto.com

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré je neporovnateľné s inými diagnózami. Nebolí, ale hrozí vážnymi zdravotnými komplikáciami. Cukrovka je však aj chorobou, ktorá prináša výhody. Nie síce spoločenské alebo materiálne. Samotný diabetik môže ovplyvniť jej stav, priebeh, vývoj aj prognózu. Umožňuje mu to účasť na liečbe.

Výhody cukrovky

 1. Na 75 – 85 percent môže byť riadená samotným diabetikom.
 2. Diabetik je včas upozornený na dôležitosť racionálneho stravovania a môže ovplyvniť aj zvyklosti celej rodiny.
 3. Ochorenie zväčša nebolí – je to všeobecne považované za nevýhodu, lebo diabetik nie je motivovaný k liečbe subjektívnymi ťažkosťami.

Pravidlá liečby

Ideálna liečba je založená na aktívnej spolupráci pacienta – diabetika a lekára – diabetológa. Liečbu predstavuje komplex opatrení, kde jednotlivé zložky sú rovnako dôležité.

Spočíva v troch základných krokoch:

 1. v dodržiavaní diétnych opatrení
 2. vo fyzickej aktivite
 3. v užívaní liekov alebo podávaní inzulínu v prípade nutnosti

Pri dodržiavaní prvých dvoch bodov – teda užívaní diéty so zníženým obsahom cukrov a tukov a zmeny prevažujúceho sedavého spôsobu života za zvýšenú fyzickú aktivitu je možné predísť nielen užívaniu tabletiek a inzulínu, ale aj všetkým sprievodným komplikáciám. Jednotlivé kroky sú navzájom nezameniteľné – tabletky a inzulín nedokážu nahradiť nedodržiavanie stravovacích odporučení alebo fyzickú pasivitu. Najlepšie je liečený ten diabetik, ktorý dbá na všetky súčasti liečby.

Fyzická aktivita

Cvičenie je neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu. Význam a účinnosť fyzickej aktivity sú porovnateľné s liekmi. Pohyb je jednoznačne prospešný a preto aj žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. typu ani, či je liečený „iba“ diétou alebo diétou v kombinácii s tabletkami alebo inzulínom. Cvičenie je navyše úspešnou prevenciou pred rozvojom cukrovky. Je prospešné aj pre ľudí, ktorí síce nemajú zistenú cukrovku, ale majú zvýšené riziko tohto ochorenia (obezita, vysoký krvný tlak, užívanie niektorých liekov, pôrodná hmotnosť detí nad 4000g, v rodine sa vyskytujúca cukrovka). Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje metabolické parametre: znižuje sa hladinu cukru (glykémie) zvyšuje sa účinnosť vlastného inzulínu a tým sa zlepšuje využitie glukózy, zvyšuje sa aktivita transportérov  glukózy, zlepšuje sa tzv. inzulínová rezistencia znižujú sa triglyceridy, zvyšuje sa HDL cholesterol (tzv. „dobrý“ cholesterol), znižuje sa LDL cholesterol (tzv. „zlý“ cholesterol).

Ako cvičiť?

 1. Pravidelne každé 2 - 3 dni. Dôvod je jednoduchý. Po jednorazovej fyzickej aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a zvýšená aktivita transportérov glukózy udržuje maximálne 72 hodín a potom sa vracia k pôvodnému stavu. Opakovaním cvičenia 3 - 4 krát do týždňa dochádza k trvalému zlepšeniu.
 2. Odporúčaná dĺžka fyzickej aktivity je 30 - 60 minút.
 3. Intenzitu možno určiť podľa vlastných pocitov. Dobrým indikátorom je zrýchlený pulz a zadýchanie. Dosiahnutá únava má byť mierna až stredná, nikdy nie vyčerpávajúca.
 4. Na presnejšiu orientáciu sa využíva počet úderov srdca za minútu. Od čísla 220 sa odčíta vek cvičenca. Údaj predstavuje počet úderov srdca za minútu, ktorú diabetik nikdy nemôže dosiahnuť, lebo predstavuje veľmi intenzívnu fyzickú záťaž (napr. u 60 ročného je to 160 úderov/ min). Pre diabetika odporúčame cvičenie  strednej intenzity, čo v predstavuje 60 - 70 percent zo získaného údaju (v našom príklade 96 - 112 úderov/min). V prípade prítomnosti komplikácií odporúčame cvičenie nízkej intenzity, čo v predstavuje 50 - 60 percent zo získaného údaju (v našom príklade 80 - 96 úderov/min).
 5. V cvičení treba postupne prechádzať od jednoduchších cvikov po náročnejšie.
 6. Dávky je potrebné zvyšovať postupne až do dosiahnutia vytýčenej výkonnosti.
 7. Cvičiť sa má 1 - 3 hodiny po jedle, nie na lačno alebo bezprostredne po jedle.
 8. Ak diabetik užíva tabletky na zníženie hladiny cukru alebo inzulín, cvičiť treba v rovnakú dennú dobu, aby sa dávka liekov mohla upraviť podľa intenzity cvičenia.
 9. Obuv musí byť pohodlná tak pri cvičení vonku ako aj vo vnútri. Nikdy necvičiť na boso. Ponožky musia byť z prírodného materiálu.
 10. Pri vyššej glykémii – nad 17mmol/l a/alebo prítomnosti ketolátok v moči je nutné s cvičením prestať až do zlepšenia parametrov. U dobre kompenzovaného diabetika nie sú obmedzenia.

Čo cvičiť?

Najvýhodnejšie je zapojiť čo najviac svalových skupín. Vhodná je rýchla chôdza, turistika, jazda na bicykli (vonku alebo vo vnútri na stacionárnom bicykli), plávanie, cvičenie na fitlopte, korčuľovanie, lyžovanie. Pri chôdzi sú zapojené všetky dôležité svalové partie. Je typickým príkladom pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky. Ak je rýchlejšia (5 - 6 km/hod) účinnosťou ju možno prirovnať k cvičeniu strednej intenzity.

Čo necvičiť?

Diabetik bez zistených komplikácií, prakticky až na tzv. adrenalínové športy, nemá obmedzenia vo výbere. V prípade postihnutia obličiek (diabetická nefropatia) nie je vhodné cvičenie v posilovni. Ak má očné komplikácie (proliferatívna diabetická retinopatia) neodporúča sa behanie, loptové hry, squash, tenis, vzpieranie, box. Pri postihnutí nervových vlákien (diabetická neuropatia) sa treba vyvarovať behu a dlhým túram. Pri ochorení srdcovo- cievneho systému býva cvičenie limitované výkonnosťou pacienta.

Každý by mal mať pri sebe zdroj cukrov – najlepšie v podobe džúsu alebo sladkého čaju, aby sa predišlo prudkému zníženiu hladiny cukru. Po zaradení pohybovej aktivity do denného programu, dochádza nielen k zlepšeniu fyzickej výkonnosti, ale aj psychickej pohody. Miera prospešnosti je priamo úmerná pravidelnosti a intenzite cvičenia. Tu úplne platí: „život je pohyb a pohyb je život“. Nikdy nie je neskoro urobiť správny krok správnym smerom. Chrániť si zdravie je to najlepšie čo môže človek pre seba urobiť.

Autor článku: MUDr. Adriana Ilavská, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: