Asociácia klinických laboratórií víta nového člena, Pathway Genomics

Pathway Genomics, laboratórium pracujúce v segmente genetického testovania, ktoré sa špecializuje na testovanie reakcie na výživu a cvičenie, dedičné choroby, reakciu na predpísané lieky a riziká súvisiace so zdravotným stavom, sa stalo členom Americkej asociácie klinických laboratórií (ACLA). Americká asociácia klinických laboratórií ako vedúca skupina v odvetví v USA, ktorá obhajuje záujmy laboratórií voči Americkej administratíve na kontrolu potravín a liečiv (FFDA), bola založená v roku 1971 a venuje sa podpore povedomia verejnosti o cene laboratórnych služieb pri prevencii ochorení, diagnostike chorôb a monitorovaní medicínskej liečby.

"Americká asociácia klinických laboratórií je hrdá na to, že môže privítať Pathway Genomics ako svojho najnovšieho člena," povedal Alan Mertz, prezident ACLA. "Pathway Genomics je ďalším príkladom našich laboratórií, ktoré sú na špici genetického testovania a osobnej medicíny."

Okrem členstva Pathway Genomics v ACLA získala nedávno táto spoločnosť so sídlom v San Diegu akreditáciu na College of American Pathologists (CAP), ako aj Certifikát o akreditácii od Amerického ministerstva zdravotníctva a od Medicínskych Centier poskytujúcich zdravotnú starostlivosť a pomoc na základe novelizácie o Zlepšení klinických laboratórií (CLIA) z roku 1988.  

"Americká asociácia klinických laboratórií je základnou organizáciou v rámci laboratórií," povedal zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Pathway Jim Plante. "Schválenie nášho členstva ukazuje dôležitosť genetického testovania a potenciál a hodnotu zosobnenej zdravotnej starostlivosti."

Pathway poskytuje na základe vzoriek slín od pacientov genetické testy týkajúce sa reakcií na liečivá, výživu a cvičenie, zdedených genetických dispozícií a rizika mnohých ochorení. V Pathway pôsobí viac ako 40 vedcov a medicínskych pracovníkov vrátane lekárov, molekulárnych genetikov a genetických konzultantov, ako aj expertnej vedeckej konzultačnej rady.

O spoločnosti Pathway Genomics

Genomics vlastní a prevádzkuje genetické testovacie laboratórium, ktoré môže prísť ku klientovi a ktoré získalo akreditáciu na College of American Pathologists (CAP), ako aj Certifikát o akreditácii na základe novelizácií o Zlepšení klinických laboratórií (CLIA) z roku 1988 a má licenciu od amerického štátu Kalifornia. Spoločnosť využíva technológie na základe požiadaviek zákazníkov a vedecky potvrdené technológie genetického testovania na vytvorenie osobných genetických správ, ktoré riešia množstvo genetických problémov vrátane individuálneho stavu nositeľa recesívnych genetických podmienok, metabolizmu potravy a reakcie na cvičenie, reakcie na prepísané liečivo a náchylnosť na rozvoj určitých ochorení, akými sú napríklad ochorenia srdca, cukrovka typu 2 a rakovina. Služby Pathway sú k dispozícii pacientom prostredníctvom ich lekárov a vybraných programov ochrany zdravia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: