AIDS a HIV – mýty a fakty

AIDS a HIV – mýty a fakty
Zdroj: bigstockphoto.com

O víruse HIV panuje veľa mýtov. Najlepšie, podobne ako aj samotnému vírusu,  sa im darí na africkom kontinente. Slovenská populácia má našťastie dostatok  informácií o prenose i ochrane pred touto pohlavnou chorobou.

Áno, najviac ohrozenými sú  stále príslušníci gay komunity,  drogovo závislí, väzni, či  zamestnanci v sexbiznise. I keď prevláda  názor, že väčšina nakazených „získala“  vírus HIV nechráneným homosexuálnym  stykom, veľa infekcií vzniká aj v heterosexuálnej  komunite. „Mor homosexuálov,“  ako bol AIDS v čase prvých  diagnostikovaných prípadov laicky nazývaný,  teda vo všeobecnom meradle nerozoznáva  sexuálnu orientáciu.

Počet HIV  pozitívnych v heterosexuálnej komunite  dokonca v poslednom období rastie, a to  aj u nás. Príčinou vzostupu je zvýšená  migrácia obyvateľstva, otvorené hranice  nielen Európskej únie, i „otvorené“  partnerstvá. V blízkej budúcnosti hrozí  nárast infikovaných osôb z východu.

Kde sa vzal, tu sa vzal...

K prenosu vírusu dochádza, ako by  malo byť všeobecne známe, primárne sexuálnym  stykom i derivátmi krvi (prípady  nakazenia pri krvnej transfúzii, ďalej  používaním rovnakých injekčných striekačiek  a pod.). Málo je už známy fakt, že  pri pohlavnom styku sa skôr nakazí žena  ako muž a v prípade otehotnenia nakazenej  ženy je riziko prenosu ochorenia  AIDS na dieťa 30 percentné. Podávaním  antiretrovírusových  liekov sa toto percento  významne znižuje.

Imunodeficiencia

Ustálené pomenovanie  AIDS je skratkou  doslovného anglického  výrazu Acquired  Immune Deficiency  Syndrome, v preklade  syndróm získanej imunitnej  nedostatočnosti,  kedy ľudský imunitný  systém ochromia aj tie  najbanálnejšie infekcie.  Konečná, až absolútna  strata imunity býva  smutným predzavŕšením  ochorenia.

Početnú  štatistku následne  zapĺňa umieranie často  na nekomplikované vírusové  ochorenia. Veľmi  často sa HIV snúbi  s tuberkulózou.  Na svojej dôležitosti  preto nikdy nestráca  predvídanie a včasné  myslenie na možnosť  nákazy.

Fakty  na slovenský spôsob

Slovenská republika má, našťastie,  nízky počet novonakazených pacientov  za rok. Informovanosť o potrebnej prevencii,  ktorá je v prípade HIV vírusu tou  najúčinnejšou „tabletkou,“ je u nás tým  pádom na dobrej úrovni.

Od deväťdesiatych  rokov funguje na Slovensku Národné  referenčné centrum pre prevenciu  HIV/AIDS, ktorému predchádzalo  Národné referenčné laboratórium HIV/ AIDS. Údaje o počte nakazených sa teda  pravidelne zbierajú od osemdesiatych  rokov.

Taktiež máme prepracovaný dobrý  systém epidemiologického hlásenia, testujú  sa všetci darcovia krvi a testovanie  prebieha prostredníctvom regionálnych  úradov Úradu verejného zdravotníctva.  V minulosti sa na našom území dokonca  na prítomnosť HIV vírusu automaticky  testovali všetci utečenci.

Ochranný dáždnik

Ak existuje spoľahlivý bojovník proti  šíreniu ochorenia, tak má buď podobu  verného, spoľahlivého partnera, dnes už  skôr raritnej sexuálnej abstinencie, alebo  notoricky známej pánskej ochrany – kvalitnej,  najlepšie vyrobenej z naturálneho  latexu, antialergickej, či príjemne aromatizovanej.

Pravidelné používanie prezervatívov  redukuje pravdepodobnosť  nákazy vírusom HIV a prispieva k vyspelému  sexuálnemu správaniu.  Predovšetkým kvôli sebe samým by  sme mali byť pri výbere partnera/partnerky  vždy obozretní a nespoliehať sa  len na fyzickú, či emocionálnu príťažlivosť.  Nehanbiť sa opýtať na zdravotný  stav a možno aj spoločne absolvovať HIV  test. Vzťah táto vzájomná dôvera určite  len utuží.

Autor článku: Jana Považanová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: