Farmafirmy opäť poukazujú na nedostatky liekovej reformy

Farmaceutické spoločnosti opäť kritizujú reformu liekovej politiky, nepáči sa im ani pripravovaná novela zákona o liekoch. Tá má podľa manažérky Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) Jany Srníkovej mnohé nedostatky a boli by radi, keby vôbec nevstúpila do platnosti. Právna norma prináša napríklad sprísnenie reklamy na lieky či zmeny v správnych poplatkoch za registráciu liekov.

Ako poukázala, novela nerieši iba veci, ktoré by mali vyplývať iba z implementácie európskej smernice, čo má byť hlavný dôvod právnej zmeny. "Niektoré z problémových ustanovení však ani pripravovaná novela nerieši, respektíve sú zakomponované v zákone o rozsahu a podmienkach úhrady, ktorý aj napriek veľkým nejasnostiam a chybám nebol zo strany ministerstva zdravotníctva novelizovaný," povedala Srníková. Reforma liekovej politiky sa na Slovensku realizovala cez zákon o liekoch a spomínaný zákon o rozsahu.

Dodávatelia dnes okrem toho opäť kritizovali napríklad sprísnenie referencovania cien liekov, kedy by cena lieku nemala na Slovensku presiahnuť úroveň druhej najnižšej v rámci EÚ. Tento krok priniesla ešte vlaňajšia lieková reforma. Podľa ADL môže zvýšiť vývoz liekov, ktoré sa tak stávajú zaujímavým artiklom pre distribučné spoločnosti a následne spôsobiť problémy slovenským pacientom. Podľa odhadov ADL je vývoz v súčasnosti na úrovni 15 percent, očakáva jeho zdvojnásobenie. Asociácia preto poukazuje, že vývoz by sa mal evidovať rovnako ako dovoz.

ADL okrem toho kritizuje napríklad aj úpravy v oblasti zákazu reklamy voľnopredajných liekov, tie prináša novela zákona o liekoch Podľa pripravovanej legislatívy by sa na lieky, v ktorých je aspoň jedna účinná látka hradená z verejného zdravotného poistenia, nemohla robiť reklama. Dodávatelia liekov však upozorňujú, že sa nebude môcť vysielať napríklad ani reklama na voľnopredajné lieky na chrípku. "Toto obmedzenie je jedinečné nielen v rámci EÚ, ale i sveta, je to rovnaké ako obmedziť reklamu na jogurty s bio kultúrami," tvrdí ADL.

Novelou zákona o liekoch by sa už mal zaoberať nový parlament. ADL do budúcna navrhuje, aby sa opäť otvorila debata k zákonom regulujúcim liekovú politiku a aby sa pripravili zákony, "ktoré v konečnom dôsledku budú prínosom pre pacienta a zároveň nebudú likvidačné pre všetky časti liekového reťazca".

Ministerstvo zdravotníctva sa neobáva toho, že by na Slovensku mohlo dôjsť pre prísnejšiu cenotvorbu liekov k ich výpadku, na čo dnes opätovne upozornili farmafirmy. "V minulosti prebiehalo referencovanie na základe aritmetického priemeru šiestich najnižších cien v EÚ, čo je de facto tretia najnižšia cena. Podľa nového zákona o lieku sa referencuje na druhú najnižšiu, čiže ten skok z tretej na druhú nie je dramatický. Ministerstvo je presvedčené, že na Slovensku nedôjde k nedostupnosti liekov v dôsledku stanovenia cien liekov na druhé najnižšie v ÉU," uviedla jeho hovorkyňa Katarína Zollerová.

Ministerstvo sa neobáva nedostupnosti liekov pre reexport

Ministerstvo informácie o vysokom reexporte liekov zo Slovenka považujeme za nepodložené a neopodstatnené. "Ide o zavádzanie pacientov spoločnosťami zainteresovanými v predaji liekov, čoho sme boli svedkami aj v minulosti, a čo sa ukázalo ako nepravdivé," skonštatovala Zollerová. Poznamenala, že v každom prípade je výrobca povinný zabezpečiť dostupnosť daného lieku na Slovensku. V prípade, že lieky nebudú dostupné, tak preberá podľa jej slov zodpovednosť.

V zákone sa totiž ustanovuje povinnosť držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku zabezpečovať jeho reálnu dostupnosť na trhu. V opačnom prípade ministerstvo uloží držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku pokutu. "Cieľom ustanovení je zabezpečiť pre pacientov reálnu dostupnosť liekov, a to predovšetkým liekov bez doplatku alebo tých, ktorým boli kategorizáciou liekov určené nižšie doplatky, nakoľko týchto liekov v lekárňach môže predstavovať prekážku pri zabezpečovaní kvalitnej a kontinuálnej zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak pacient pocíti nedostatok lieku, môže sa obrátiť na ministerstvo, prípadne na zdravotnú poisťovňu," zhrnula Zollerová.

Ozrejmila, že ministerstvo neplánuje zaviesť žiaden mechanizmus na reexport liekov, ktoré požadujú dodávatelia liekov. "Máme za to, že by išlo o porušenie Zmluvy o fungovaní EÚ, v ktorej je okrem iného aj problematika voľného pohybu tovaru. Ide o jeden z najzákladnejších dokumentov upravujúcich chod EÚ. Farmaceutické spoločnosti sami regulujú reexport liekov, ministerstvo nepredpokladá jeho výrazné zvýšenie," uzavrela.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: