Nemocnica Bánovce zvyšuje odbornosť svojho personálu

Nemocnica Bánovce – 3. Súkromná nemocnica tento týždeň ukončila vzdelávací program zdravotných pracovníkov „Záchrana života profesionálne a bezpečne“. Touto aktivitou zvyšuje odbornosť svojich pracovníkov v oblasti prvej pomoci a poskytovania neodkladnej zdravotníckej starostlivosti.

Spoločnosť RZP–Asistenčné služby, Trenčín v spolupráci s Nemocnicou Bánovce pripravila nový vzdelávací program určený pre sestry, zdravotné asistentky a fyzioterapeutov. Kurz prebiehal od 1. februára 2012 v rozsahu 16 vzdelávacích hodín. Zúčastnilo sa ho 105 zamestnancov Nemocnice Bánovce, ktorí mali možnosť zlepšiť si svoje zručnosti pri záchrane ľudských životov.

Povinnosťou každého zdravotníckeho zariadenia by malo byť neustále vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti svojich pracovníkov. „Našou najvyššou prioritou je záchrana ľudských životov. Tento program pomohol opäť zvýšiť profesionalitu našich lekárov a sestier pri tých najakútnejších zdravotných komplikáciách,“ povedala Mina Bobocká, riaditeľka Nemocnice Bánovce.

Vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“ pozostával z dvoch modulov, ktorými boli „Prvá pomoc a život zachraňujúce výkony“ a „Sestra v neodkladnej zdravotnej starostlivosti“. Väčšia časť kurzu sa venovala praktickým cvičeniam, ktoré prebiehali v simulovaných podmienkach. Všetci účastníci programu absolvovali záverečný písomný test a praktickú skúšku záchrany ľudského života, čo zaručuje ich kompetentnosť pri týchto zákrokoch.

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: