Podľa MPSVR SR je preraďovanie sestier na nižšie pozície v DSSkách zbytočný krok

Preraďovanie zdravotných sestier na nižšie pozície v zariadeniach sociálnych služieb je podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zbytočný krok, keďže sestry tu nevykonávajú zdravotnícke úkony v zmysle zákona. "Preto nie je ani dôvod zvyšovať ich plat podľa zákona o minimálnych mzdových nárokov sestier," uviedla pre TASR Daniela Šulcová z mediálneho odboru rezortu.

Pokračovala, že sestry, ktoré pracujú v DSSkách síce vykonávajú zdravotnícku starostlivosť, ale nie sú to úkony v zmysle zákona ako pichanie injekcií, či cievkovanie pacienta. Sestra sa tu podľa jej slov len podieľa na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti. Poukázala na to, že tieto zákony sa sestier netýkajú z dôvodu, že ministerstvo zdravotníctva nezmenilo ďalšie dva potrebné zákony. Na ich základe by sestry v Domovoch sociálnych službách boli za zdravotnícke úkony platené zo zdravotného poistenia.

"Podobne ako sa nemocnice musia riadiť nariadením o minimálnych materiálno-technických a personálnych normatívoch, pre sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb by malo MPSVaR SR vypracovať podobný právny predpis. Na jeho základe by mali zariadenia sociálnych služieb urobiť prehľad odborných zdravotných výkonov a potrieb a na základe toho systemizáciu pracovných miest," uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Katarína Zollerová. Inými slovami tak podľa jej slov tieto zariadenia musia zistiť, či vôbec a ak áno, v akom rozsahu potrebujú dané služby, ktoré by mala vykonávať zdravotná sestra a na základe toho zistia reálnu potrebu sestier a reálnu potrebu opatrovateliek.

Vysvetlila, že zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier sa vzťahuje na sestry, ktoré samostatne vykonávajú odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach alebo v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získanej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dnes upozornila, že v súvislosti s novým zákonom o ich minimálnych mzdových nárokoch, ktorý by mal od apríla priniesť úpravu platov, ich v mnohých zariadeniach sociálnych služieb nútia podpísať preradenie na opatrovateľku. V zariadeniach sociálnych služieb pracuje asi 2300 sestier. Komora preto vyzvala sestry, aby v prípade, že im zamestnávateľ neupraví plat, prestali poskytovať zdravotnú starostlivosť, ale ju iba zabezpečovali, čo by znamenalo, že by iba privolávali lekára či záchranku, či odoslali klienta zariadenia do nemocnice.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: