Výskyt ARO tento týždeň mierne klesol

Celkovo 61.453 akútnych respiračných ochorení (ARO) bolo nahlásených v 8. kalendárnom týždni. Ide o chorobnosť 1837,2 chorých na 100.000 osôb v starostlivosti lekárov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 7,9 percenta.

Najvyšší pokles chorobnosti bol zaznamenaný v Nitrianskom, v Trnavskom a v Bratislavskom kraji, kde majú žiaci v tomto kalendárnom týždni jarné školské prázdniny. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO (4804,4/100.000 osôb) bola vo vekovej skupine nula až päťročných detí.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1439 osôb, čo predstavuje 2,3 percenta zo všetkých ARO. Ochorenia hlásilo 67 percent lekárov pre deti a dorast a 59 percent praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trenčianskom a Nitrianskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni hlásených 7618 ochorení (chorobnosť 227,7/100. 000), čo predstavuje 12,4 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 12,2 percenta. Najvyšší pokles chorobnosti bol zaznamenaný v Trnavskom, v Bratislavskom a v Nitrianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na (CHPO 675,9/100.000) bola vo vekovej skupine nula až päťročných detí.

V 8. kalendárnom týždni bol z dôvodu zvýšeného výskytu ARO a CHPO prerušený výchovno-vzdelávací proces v 13 materských školách (v dvoch v Trnavskom kraji, v troch v Trenčianskom kraji, v piatich v Prešovskom kraji a v jednej v Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji), v deviatich základných školách (v dvoch v Trnavskom kraji, v štyroch v Prešovskom kraji a v troch v Košickom kraji) a v troch stredných školách (v jednej v Trenčianskom, Prešovskom v Košickom kraji).

Hlásené tiež boli štyri prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Dva boli zaznamenané v Trenčianskom kraji a dva v Prešovskom kraji. Od začiatku chrípkovej sezóny 2011/2012 bolo spolu hlásených 26 prípadov SARI, z ktorých jeden skončil úmrtím.

TASR dnes informoval Úrad verejného zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: