Staré pohľadávky plánuje postúpiť aj Union zdravotná poisťovňa

Popri Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Dôvere plánuje svoje staré pohľadávky postúpiť na Slovenskú konsolidačnú aj Union zdravotná poisťovňa. Podľa dohody medzi ministerstvami a poisťovňami môže Union ZP postúpiť pohľadávky maximálne vo výške desať miliónov eur, dostať má za ne 22 percent z ich hodnoty.

"V zmysle ponúknutej dohody plánuje v krátkom čase postúpiť niektoré pohľadávky z období 2007 a 2008. V súčasnej dobe finalizuje zoznam pohľadávok, ktoré budú predmetom postúpenia," uviedla pre TASR hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová. Poisťovňa postúpenie pohľadávky na nového veriteľa podľa jej slov písomne oznámi každému poistencovi platiteľovi poistného, ktorého sa to dotýka.

Pohľadávku, ktorá bude postúpená, bude následne dlžník uhrádzať už novému veriteľovi. "Z pohľadu dlžníka v tom nevidíme zásadný rozdiel, pretože aj Union ZP tieto pohľadávky, ako aj všetky iné, právom vymáha, aby zabezpečila dostatok prostriedkov na uhrádzanie zdravotnej starostlivosti pre svojich klientov. Aj po postúpení týchto pohľadávok bude platiteľ poistného samozrejme naďalej povinný platiť poisťovni aktuálne poistné," zhrnula.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: