Ošetrovanie a opatrovanie pacientov

Ošetrovanie a opatrovanie pacientov
Zdroj: bigstockphoto.com

Slovenčina,  inak bohatá na slovnú zásobu, tieto dva termíny vymyslela dosť nešikovne. Nielen bežní ľudia, laici, ale aj mnohí odborníci si tieto termíny často pletú. A pritom je rozdiel medzi nimi veľký.

Ošetrovanie

Ošetrovanie pacientov je odborná činnosť, ktorú môžu vykonávať  len zdravotnícki pracovníci,  lekári,   ale najmä  sestry, ktoré odbor ošetrovateľstvo vyštudovali a následne sa v ňom aj špecializovali. O ošetrovaní hovoríme keď máme na mysli napr. ošetrovanie rán, preležanín, podávanie injekcií, infúzií a iné odborné výkony, ktoré patria do zdravotnej  - ošetrovateľskej  starostlivosti.

Ošetrovanie sa vykonáva v nemocniciach, v iných zdravotníckych zariadeniach, v ambulanciách, ale aj v domácom prostredí, kde ho vykonávajú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).   Ošetrovateľské výkony môžu byť hradené  zo zdravotného poistenia.

Opatrovanie

Opatrovanie patri do sociálnych služieb, a rozumieme tým najmä dohľad a pomoc pri seba obslužných výkonoch, ako napr. pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, obúvaní,  pomoc pri starostlivosti o domácnosť,  napr. nákupy,   príprava a podávanie stravy,  bežné upratovanie,  a  sprievod pri bežných aktivitách ako napr. sprevádzanie k lekárovi, na úrady a podobne.

Pre vykonávanie opatrovateľskej služby nie je potrebné zdravotnícke vzdelanie, vykonávajú ju opatrovateľky, ktoré majú primerané vzdelanie,  ale minimálne 220 hodinový opatrovateľský kurz. Opatrovanie nie  je hradené zo zdravotného poistenia, ale čiastočne zo zdrojov samosprávy a čiastočne si ho platí klient.

Autor článku: Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH

Dátum zverejnenia: