V partizánskej nemocnici chýbajú lekári aj zdravotné sestry

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Partizánskom sa ani po odzmluvnení zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) nezmenilo a prebieha štandardne. Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Svet zdravia Petra Vašku, ktorá nemocnicu v súčasnosti prevádzkuje, sa odzmluvnenie zo strany štátnej poisťovne pacientok vôbec nedotklo.

Poskytnutú zdravotnú starostlivosť totiž definuje ako neodkladnú zdravotnú starostlivosť, a tak ju vykazuje aj VšZP. "Tieto výkony ideme v špeciálnom režime s tým, že neodmietame žiadneho pacienta. Všetci sú vyšetrení tak, ako je treba, poprípade hospitalizovaní. Robí to jednak administratívne problémy, ale v prípade neuznania týchto výkonov, idú tieto výkony na ťarchu nemocnice," podotkol riaditeľ nemocnice Michal Orihel s tým, že NsP má zo strany VšZP neuznané výkony.

VšZP v minulom roku odzmluvnila v nemocnici tri oddelenia - gynekologicko-pôrodnícke, novorodenecké a pediatriu. Všetky tri sa však v nemocnici podarilo zachovať a fungujú aj v súčasnosti. Vedenie nemocnice podľa Vašku urobí všetko preto, aby sa mu podarilo zmluvu s najväčšou zdravotnou poisťovňou obnoviť.

Nemocnica má v súčasnosti približne 290 zamestnancov, podľa riaditeľa je však tento stav poddimenzovaný. "Robíme všetko preto, aby sme tento stav dostali do lepšej pozície," podotkol Orihel. Podľa námestníka Gabriela Krbúšika chýbajú nielen lekári, ale aj zdravotné sestry, a to najmä stredná generácia zdravotníkov. Ani partizánska nemocnica sa nevyhla zvyšovaniu platov. "Mzdy sme vyplatili v súlade so zákonom a platnou legislatívou, čo potvrdil aj Inšpektorát práce v Trenčíne," dodal Orihel.

Spoločnosť Svet zdravia vstúpila do nemocnice ako súkromný investor na jeseň minulého roka. Mesto ju spoločnosti prenajalo na obdobie 20 rokov. Spoločnosť bude za prenájom nemocnice platiť ročne 100.000 eur s tým, že 90.000 eur bude dávať do investícií v rámci nemocnice, 10.000 eur bude platiť mestu. Mestu už spoločnosť zaplatila alikvotnú časť.

"Ide o viac ako 100.000 eur, pričom v zmluve je uvedené, že do roka od podpisu zmluvy bude zaplatená celá čiastka, teda viac ako 400.000 eur, plus treba k tomu prirátať ďalšie nájomné, teda 10.000 eur, ktoré pôjdu priamo do rozpočtu mesta a 90.000 eur, ktoré budú preinvestované do zhodnotenia majetku nemocnice," vysvetlil primátor mesta Jozef Božik. Svet zdravia chce v najbližšom období v nemocnici rekonštruovať urgentný príjem a dokúpiť nové technológie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: