Lekárski odborári predstavili svoj návrh protikorupčných opatrení

Lekárski odborári dnes predstavili svoj návrh Etického kódexu, ku ktorému sa zaviazali v spoločnom memorande s vládou. To znamenalo ukončenie krízovej situácie v zdravotníctve, ktorá nastala pre hromadné výpovede lekárov. Návrh kódexu pozostáva z desiatich bodov a podľa šéfa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Mariana Kollára sa jeho účinnosť odkladá do konca apríla. Dôvodom má byť to, že vláda nemá právo od nich nič žiadať, keď vraj nič neurobila pre plnenie memoranda.

Návrh protikorupčných opatrení predkladajú odbory na verejnú diskusiu. Ako priblížil podpredseda združenia Ján Sýkora, medzi navrhovanými opatreniami sú verejné zoznamy čakacích dôb na zdravotné výkony, zavedenie možnosti slobodného výberu lekára za poplatok pri prijatí do nemocnice vo všetkých nemocniciach či zverejňovanie všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi, ako aj zverejňovanie uhradených faktúr a poskytnutej zdravotnej starostlivosti jednotlivým poskytovateľom.

Odbory okrem toho navrhujú vytvorenie viacčlenného štatutárneho orgánu v nemocnici – nemocničnej rady i zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov alebo vytvorenie kontrolných rád v nemocnici so spoluúčasťou zamestnancov. Poisťovne tiež podľa nich majú raz ročne pacientom oznamovať, čo za nich uhradili a čo nie, napriek tomu, že im starostlivosť poskytli.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: