Časté močenie – chodíte v noci často na záchod?

Časté močenie – chodíte v noci často na záchod?
Zdroj: bigstockphoto.com

Poruchy močenia sprevádzajúce rôzne ochorenia dolných močových ciest negatívne ovplyvňujú kvalitu života postihnutých pacientov. Koho najviac trápia práve tieto problémy? Ide najmä o mužov a ženy s hyperaktívnym močovým mechúrom, o pacientov s rôznymi prejavmi inkontinencie moču, alebo u pacientov s nezhubným zväčšením prostaty.

Príznakom porúch skladovania moču v močovom mechúri, medzi ktoré patria časté a naliehavé močenie, močenie v noci, urgentná inkontinencia moču, obťažujú pacientov omnoho viac, ako príznaky porúch vyprázdňovania močového mechúra typické najmä u mužov, teda pomalé močenie slabým prúdom a prerušované močenie. Lekári odhadujú, že po šesťdesiatke trpí spomínanými problémami asi 15 až 30 percent mužov a žien.

Nočné močenie

Hádam asi najviac obťažujúcim príznakom pre obe pohlavia je práve nočné močenie, odborne nazývané noktúria. Práve jej dôsledkom sa do života dostávajú nepríjemné chvíle, ktoré spôsobuje nedostatok spánku z dôvodu častého budenia. Nedostatok spánku zasa spôsobuje únavu a malátnosť. Pacienti sa dostávajú do akéhosi začarovaného kruhu, pretože spomínané prejavy im spôsobujú psychické poruchy a zdravotné ťažkosti. Klesá pracovná výkonnosť, narušuje sa rovnováha a zvyšuje sa riziko pádov s následnými zlomeninami krčka stehennej kosti.

Kedy hovoríme o noktúrii?

Podľa definície Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu sa za noktúriu považuje stav, keď sa postihnutý človek zobudí dva alebo viackrát za noc kvôli potrebe močiť. Noktúria menej ako jedenkrát za noc sa pokladá za normálny stav. O noktúrii sa hovorí vtedy, ak nočnému močeniu predchádza spánok a po vymočení pacient opäť zaspí.

Ak v noci dôjde k močeniu počas spánku, bez prebudenia, hovoríme o nočnej enuréze, čiže o chorobnom mimovoľnom pomočovaní. Až 62 percent mužov a 69 percent žien sa vo veľkej dotazníkovej epidemiologickej štúdii o noktúrii vyjadrilo ako o mimoriadne obťažujúcom príznaku, ktorý významne znižuje kvalitu ich života. Ľudia nad 80 rokov trpia na noktúriu až v 90 percentách prípadov. Podľa iste zahraničnej štúdie trpelo noktúriou 16 percent mužov vo veku 40-49 rokov a 55 percent mužov starších ako 70 rokov. Niektoré vedecké kapacity však tiež uvádzajú, že častejší výskyt noktúrie je práve u žien.

Čo ju spôsobuje?

Noktúria má viac príčin a ovplyvňujúcich faktorov. Pacient sa môže zobudiť pri naliehavej potrebe močiť, ale rovnako môže močiť aj keď sa zobudí pre iné príčiny, napr. pre primárne poruchy spánku.

Medzi chorobné javy, ktoré vedú k nočnému močeniu, patria napríklad opuchy končatín, problémy so srdcom, cukrovka, ochorenia obličiek, nedostatok estrogénov u žien, zápaly močového mechúra a pod. Z ďalších faktorov sa pod častejšie nočné močenie môžu podpisovať aj diétne faktory ako zvýšený príjem alkoholu, kofeínu či diuretická liečba. Zjednodušene povedané, aj príliš malý močový mechúr a na druhej strane zvýšená tvorba moču sa podpisuje pod zvýšené močenie.

Prečo?

V procese starnutia dochádza k vekom podmieneným degeneratívnym zmenám neurónov v hypotalame uloženom v mozgu človeka, čiže akomsi centre pre kontrolu rytmu močenia. Starnutie vedie u obidvoch pohlaví aj k paralelným anatomickým a funkčným zmenám dolných močových ciest. Dôsledkom je skutočnosť, že sa znižuje kapacita močového mechúra a maximálny prietok pri močení a zvyšuje sa výskyt nestabilného močového mechúra. Okrem veku je dôležitým faktorom častého močenia aj obezita.

Keď prídete k lekárovi

Komplexné urologické, gynekologické a neurologické vyšetrenia odpovedia na otázku, čo spôsobuje poruchy močenia. Prostredníctvom tzv. denníka močenia sa od pacienta dozvieme informácie o objeme príjmu tekutín. Denník močenia je jednoduchým, ale súčasne základným vyšetrením pacientov s príznakmi ochorenia dolných močových ciest. Vieme zistiť pomer tvorby moču a veľkosť močového mechúra a napríklad povedať, že objem v noci vytvoreného moču prevyšuje maximálnu kapacitu močového mechúra.

V súčasnosti sa za pomerne presnú metódu umožňujúcu stanoviť závažnosť noktúrie považuje počet hodín neprerušeného spánku. Veď zobudenie sa po troch či štyroch hodinách hlbokého spánku má na pacienta podstatne významnejší negatívny vplyv. Noktúria sa dá úspešne liečiť, napríklad úpravou nadbytočného príjmu tekutín, alebo medikamentózne. Sami uvidíte, ako sa vám spríjemní spánok a ako to ocení vaša rodina, ktorá o vašom probléme vie, veď nočné návštevy toalety sa zväčša v našich klasických bytovkách veľmi dlho nedajú utajiť.

Autor článku: Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: