Lieky by sa mali rýchlejšie dostávať na trhy EÚ

Európska komisia (EK) dnes navrhla zracionalizovať a skrátiť vnútroštátne rozhodovanie o stanovovaní cien liekov a výšky úhrad. Cieľom je, aby sa lieky dostávali na trh rýchlejšie.

Podľa návrhov EK by sa v budúcnosti mali takéto rozhodnutia prijímať do 120 dní pri inovačných liekoch a pri generických liekoch do 30 namiesto 180 dní, ako je tomu v súčasnosti.

Komisia takisto navrhuje efektívne opatrenia týkajúce sa presadzovania v prípade, že rozhodnutia nie sú prijímané v rámci lehôt, keďže členské štáty tieto lehoty často prekračujú. Novou smernicou, ktorá predstavuje dôležité opatrenie na zjednodušenie, sa zruší a nahradí smernica z roku 1989, ktorá už nezodpovedá narastajúcej zložitosti postupov stanovovania cien a výšky úhrad v členských štátoch.

"Potrebujeme rýchlejšie rozhodovanie o stanovovaní cien a výšky úhrad, aby sme zachovali dynamický farmaceutický trh a ponúkli občanom lepší prístup k farmaceutikám," povedal pri predložení návrhu podpredseda EK, zodpovedný za priemysel a podnikanie, Antonio Tajani.

Komisár tiež zdôraznil, že návrh EK prispeje k značným úsporám v rozpočtoch verejného zdravotníctva, napríklad tým, že sa umožní rýchlejšie uvádzanie generických liekov na trh. A podľa neho sa tým vytvorí aj predvídateľnejšie prostredie s väčšou transparentnosťou pre farmaceutické spoločnosti, čím sa zlepší ich konkurencieschopnosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: