Vekom podmienená degenerácia makuly

Vekom podmienená degenerácia makuly
Zdroj: bigstockphoto.com

Zhoršenie zraku, rozmazaná škvrna v mieste kam sa práve pozeráte, zvlnené videnie, zaoblené priamky a poprehýbané písmená – to sú príznaky vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM).

Degenerácia makuly ohrozuje viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska. Ide o podobný počet osôb, ako napríklad v prípade chorých diabetikov. Každému dvadsiatemu človeku na Slovensku hrozí praktická strata zraku, ktorej príčinou je degenerácia makuly. Iba málokto si však toto nebezpečenstvo uvedomuje.  Z celkového počtu postihnutých osôb má až 30 000 pacientov VPDM už v pokročilom štádiu. Vekom podmienená degenerácia makuly je i jednou z hlavných príčin praktickej straty zraku u ľudí nad 50 rokov.

Čo je degenerácia makuly

Jedná sa o progresívne ochorenie, ktoré postihuje strednú časť sietnice tzv. žltú škvrnu a spôsobuje postupnú stratu centrálneho videnia. V pokročilých štádiách  ochorenia sa degenerácia makuly môže prejaviť v dvoch formách: suchej (atrofickej) a vlhkej (exsudatívnej). Suchá forma je podstatne rozšírenejšia, postihuje asi 90% všetkých pacientov. Nakoľko žltá škvrna zaisťuje vďaka veľkému množstvu fotoreceptorov ostré videnie, vplyvom úbytku týchto zmyslových buniek v jednotlivých bodových oblastiach makuly, ktorý sprevádza práve suchú variantu ochorenia, dochádza k rozostreniu zraku.

Ochorenie v tomto prípade postupuje pomalšie, aj keď prechod na vlhkú formu nie je vylúčený. Vlhkou formou trpí zhruba 10% všetkých chorých a ide o oveľa závažnejšiu formu. V oblasti makuly narastajú nové chorobné cievy, sietnica môže byť postihnutá opuchmi a hromadením tekutín. Tieto sprievodné javy degenerácie makuly môžu ovplyvňovať ostrosť videnia na rozdiel od suchej formy veľmi kolísavo. Pacient môže pocítiť náhle zhoršenie ostrosti videnia, no neskôr sa môže situácia zase postupne zlepšovať. Sietnica oka nám umožňuje vnímať detaily a  robiť úkony vyžadujúce ostré centrálne videnie. Degenerácia makuly – degeneratívne a nevyliečiteľné očné ochorenie – znamená pre pacienta vážne obmedzenie v bežnom živote. Človek veľmi ťažko číta, nemôže riadiť automobil, sledovať televíziu alebo rozoznávať ľudské tváre.

Pomerne málo známy je i fakt, že degenerácia makuly sa považuje za najčastejšiu príčinu oslepnutia u ľudí starších ako 65 rokov. Už po päťdesiatke je potrebné začať sa o svoje oči starať. U tejto nepríjemnej očnej choroby platí, že čím skôr je diagnostikovaná, tým sa zvyšuje i nádej na stabilizáciu ďalšieho nezhoršovania zraku postihnutého. Každý človek po päťdesiatke by mal preto navštíviť svojho špecialistu, ktorý jeho zrak najskôr dôkladne vyšetrí. Pokiaľ zistí nejaké odchýlky, odporučí taký postup, ktorý je pre stav jeho pacienta najvhodnejší.

Čo spôsobuje degeneráciu makuly?

Faktorov, ktoré prispievajú k vzniku degenerácie makuly, je celý súbor. Počnúc vekom, genetickou dispozíciou, nesprávnymi stravovacími návykmi, dlhodobým vystavovaním priamemu slnečnému žiareniu, vekom a fajčením (vrátane pasívneho) končiac. Fajčenie ovplyvňuje vyššiu tvorbu voľných radikálov, ktoré poškodzujú bunky žltej škvrny (macula lutea) na sietnici oka. Cigaretový dym naviac znižuje prekrvenie sietnice, čím ďalej prispieva k rozvoju ochorenia. Každý obyvateľ Slovenska, obzvlášť starší ako 45 rokov, by preto mal byť pravidelne vyšetrený očným lekárom. V mnohých prípadoch ide o jedinú účinnú prevenciu očných ochorení. Ten, kto nenavštevuje očného lekára pravidelne, riskuje nenávratné poškodenie zraku alebo dokonca oslepnutie. Ďalším faktorom vzniku makulárnej degenerácie je aj vystavovanie sa slnečnému žiareniu. Okrem toho, že slnečné svetlo má veľa pozitívnych účinkov (zlepšuje náladu, má antidepresívne účinky, je dôležité pre tvorbu vitamínu D, výrazne koriguje niektoré kožné problémy a pod.), ohrozujú nás i jeho negatívne účinky. Tak v súvislosti s nerozumným opaľovaním, ako aj so zrakom.

Nebezpečné sú hlavne voľné radikály, ktoré vznikajú pôsobením ultrafialového žiarenia. Pokiaľ náš zrak dlhodobo vystavujeme priamemu slnečnému žiareniu, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že v budúcnosti budú naše oči trpieť na vekom podmienenú degeneráciou makuly. Okrem pravidelných očných prehliadok sú vhodnou prevenciou a prostriedkom proti zhoršovaniu ochorenia doplnky stravy a zdravý životný štýl. Pre zdravie ľudského oka sú veľmi významné takzvané antioxidanty (vitamín C, vitamín E, betakarotén, selén, zinok, karotenoidy luteín a zeaxantín). Veľký význam pre výživu očí má zvýšený prísun karotenoidov luteínu, čo je žlto sfarbený pigment, ktorý chráni oči podobne ako slnečné okuliare. Zachycuje škodlivé ultrafialové žiarenie, a tým zabraňuje poškodeniu fotoreceptorov. Ľudské telo si tieto látky bohužiaľ nedokáže vytvoriť samo, preto je nutné prijímať ich stravou – sú obsiahnuté predovšetkým v listovej zelenine. S vyšším vekom sa znižuje schopnosť organizmu absorbovať tieto látky z potravy. V tomto prípade je účinné pravidelné užívanie doplnkov stravy, ktoré potrebné antioxidanty obsahujú.

Autor článku: časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: