Sociálne služby pre samoplatcov už bez posudzovania odkázanosti

Sociálne služby pre samoplatcov už bez posudzovania odkázanosti
Zdroj: bigstockphoto.com

V  posledný januárový deň parlament schválil novelu zákona o sociálnych službách, kde okrem iného zrušil povinnosť klientov, ktorí si za sociálnu službu platia v plnej výške, a nečerpajú tak verejné zdroje, aby pri objednávaní služieb predkladali rozhodnutie o ich odkázanosti na pomoc inej osoby.

Túto podmienku nastolil v roku 2008 zákon o Sociálnych službách, ktorý podmieňoval poskytovanie sociálnych služieb rozhodnutím o odkázanosti klienta. Nerozlišoval, či klient dostáva služby za nižšie ceny, ktoré sú dotované z verejných zdrojov, alebo si platí za služby v plnej výške odrážajúcej náklady a je teda samoplatca.

Pre mnohých klientov bola táto podmienka ťažko akceptovateľná. Týkalo sa to napr. pacientov, ktorí po prepustení z nemocnice neboli schopní sa samostatne o seba postarať a okamžite vyžadovali pomoc inej osoby, či už v sociálnom zariadení alebo v domácej opatrovateľskej službe. Ich zdravotný stav bol taký závažný, že čakať najprv na posúdenie odkázanosti, ktoré trvalo nezriedka 1-2 mesiace bolo nepredstaviteľné.

Zrušením potreby  posudzovania odkázanosti u samoplatcov sa pre týchto klientov otvorila cesta k získaniu sociálnych služieb okamžite, avšak za plnú cenu.

Autor článku: Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH

Dátum zverejnenia: