korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Liga za duševné zdravie odovzdala ceny na slávnostnom koncerte

Liga za duševné zdravie odovzdala ceny na slávnostnom koncerte
Zdroj: bigstockphoto.com

Celoslovenské združenie Liga za duševné zdravie opäť udelilo ceny za podporu destigmatizácie duševného zdravia. Naša verejnosť má stále nepravdivé predstavy o duševných poruchách. Spôsobujú stigmatizáciu, teda negatívne označenie a vyčleňovanie ľudí s duševnou poruchou z našej spoločnosti. Preto Liga za duševné zdravie každoročne organizuje jarnú destigmatizačnú kampaň, ktorej vyvrcholením je slávnostný koncert, na ktorom sa udeľujú ceny.

Členské združenia, študenti, psychológovia a psychiatri, odborníci a priatelia Ligy za duševné zdravie sa opäť stretli na koncerte, na ktorom sa udeľujú „CENY Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia“.

Liga každoročne oceňuje:

♣ JEDNOTLIVCOV alebo ZDRUŽENIA za podporu duševného zdravia 
♣ MÉDIÁ alebo NOVINÁROV za kvalitné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia.
♣ Kancelária WHO na Slovensku udeľuje „Cenu za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia“.

Cieľom Ligy za duševné zdravie SR  je zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou,  a preto podporuje dobudovanie tzv. komplexnej siete služieb. Je to široký súbor služieb a zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou začleniť sa naspäť do života. Odborníci, združenia pacientov a príbuzných, ktoré sú členmi LDZ SR, túto sieť pomáhajú budovať a preto ich Liga oceňuje na slávnostnom koncerte.

Primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik opäť prevzal záštitu nad podujatím a zároveň poskytol Zrkadlovú sieň v Primaciálnom paláci. Malé pohostenie po skončení slávnostného koncertu už po tretíkrát pomohla realizovať spoločnosť NYCOMED, s.r.o. Zrkadlová sieň dala potrebnú noblesu citlivým témam, ktorým sa Liga za duševné zdravie SR už viac ako dvanásť rokov venuje.

Slávnostný večer sa konal 6. marca 2012, moderovala ho Nora Krchňáková, vzácnym hosťom zaspievali známi interpreti Thomas Puskailer a Zuzana Smatanová (ocenená strieborným Slávikom). Videozáznam pre potreby prezentácie na webovskej stránke Ligy pripravil kameraman a režisér Ján Valent. Umelci opäť podporili podujatie bez nároku na honorár, za čo im srdečne ďakujeme.

Cenu LDZ SR za dlhodobý prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom Správna rada LDZ udelila občianskemu združeniu „Šťastie si Ty“ z Prievidze.

Ocenenie odovzdal generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR pán MUDr. Mário Mikloši a cenu prebrala pani Adriana Karáseková, predsedníčka  združenia „Šťastie si Ty“ z Prievidze.

Z Šťastie si Ty v Prievidzi je už desať rokov priekopníkom v zriaďovaní miest chráneného pracoviska, tzv. chránené dielne. Venuje sa pod vedením ODOS  od roku 2008 problematike „Pacientskej advokácie“, ktorý koordinuje ODOS. Má príkladnú spoluprácu s psychiatrickým oddelením Nemocnice v Bojniciach. Už niekoľko rokov sa snaží podporiť činnosť príbuzných v Prievidzi a aktívne spolupracuje na organizovaní spoločných podujatí pre ďalšie členské združenia ODOS vo svojom regióne. Podporili vznik združenia pacientov Prvosienka v Partizánskom a dodnes sa oň „starajú“ ako jeho dobrí krstní rodičia.

Slávnostný koncert LDZ SR je poďakovaním všetkým nominovaným na túto cenu, ktorých navrhli odborníci, regionálne združenia pacientov a príbuzných.

Cenu LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného zdravia získal Rozhlas a televízia Slovenska. Cenu  odovzdala PhDr. Jana Štúrová, členka Správnej rady LDZ SR a riaditeľka Občianskeho združenia „Pomoc ohrozeným deťom  - Centrum NÁDEJ“.

Rozhlas a televízia Slovenska získava toto ocenenie za dlhoročné kvalitné a korektné spracovávanie tém o duševnom zdraví a duševných poruchách. Za propagáciu duševného zdravia a za dobrú spoluprácu v oblasti komunikácie s verejnosťou. RTVS vysiela niekoľko relácií, ktoré sa venujú tejto problematike a aj v bežnom vysielaní pomáha svojimi správami k znižovaniu stigmatizácie ľudí s duševnými poruchami.

Poďakovanie patrí aj ďalším nominovaným osobnostiam a médiám, z ktorých najviac hlasov ďalej získali: Eva Fulajtárová, ktorá sa venuje publikačnej činnosti prostredníctvom  blogu fulajtarova.sme.sk, redaktorka miestnej televízie MISTRAL z Michaloviec Janka Fedorová a časopis Druhý breh, ktorý vydáva združenie ODOS pod vedením MUDr. Marcely Barovej.

Cenu Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia  získalo občianske združenie Radosť, Košice.

Cenu odovzdala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina Sedláková a cenu  prevzala riaditeľka združenia Radosť z Košíc Mgr. Drahoslava Kleinová.

Občianske združenie RADOSŤ z Košíc a Rehabilitačné stredisko Radosť pre ľudí s psychickými poruchami od roku 1997 úspešne zapĺňa akútny nedostatok zariadení tohto druhu na Slovensku.  RADOSŤ  si za roky svojej priekopníckej činnosti v tejto oblasti vybudovalo škálu terapií a poskytovaných služieb, dennú rehabilitačnú prácu, ktorá prináša skvalitnenie života ľudí s psychickými poruchami a vedie ich cestou k  návratu do aktívneho života.

Počas slávnostného večera sme ešte odovzdali finančné odmeny pre najlepšie školy na Slovensku v Zbierke Dni nezábudiek v roku 2011. Najlepšia škola - Gymnázium A. Einsteina, Bratislava (vyzbierali 1 770,- Eur) dostala cenu od spoločnosti KAUFLAND: 300,- Eur a najlepšia mimobratislavská škola - Filozofická fakulta UPJŠ, Košice (vyzbierali 1 280,- Eur) dostala cenu od spoločnosti KAUFLAND:  tiež 300,- Eur. Ďakujeme spoločnosti Kaufland a študentom, za to že venujú svoj čas takejto náročnej dobrovoľníckej práci.

Spisovateľ a básnik Daniel Hevier povedal na podujatí záverečné slovo. Napísal alebo vydal takmer stovku kníh s poéziou, prózou či esejami. S Ligou za duševné zdravie spolupracuje už niekoľko rokov v rámci krásneho projektu Galéria nezábudka pri arteterapeutických stretnutiach s ľuďmi s duševnými poruchami.

Na Slovensku je zvykom deklarovať zdravie ako najvyššiu hodnotu, a myslíme tým skôr fyzické zdravie, ale Liga za duševné zdravie chce pripomenúť, že súčasťou nášho zdravia je aj duševné zdravie, že sú to dve strany jednej mince, ale z nejakých dôvodov duševné zdravie podceňujeme. Slávnostný koncert je ocenením pre ľudí, ktorí podporujú zlepšenie situácie v oblasti duševného zdravia u nás. Liga za duševné zdravie chce bojovať s predsudkami a podporovať rozvoj svojpomocných skupín, ktoré sa usilujú o ich návrat do spoločnosti. Nedostatok informácií o chorobách, ich priebehu a liečení je živnou pôdou pre nesprávne názory a mýty. Liga organizuje informačné kampane, aby korigovala tieto mýty a nepravdy. Aj dnešný koncert je vyvrcholením jarnej informačnej kampane, ktorá verejne oceňuje kvalitnú prácu odborníkov a osobností pôsobiacich na poli duševného zdravia.

Na slávnostnom koncerte sa zúčastnili aj pán Anton Srholec – člen Dozornej rady LDZ SR, plukovník Generálneho štábu vo výslužbe pán Ing. Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut, herečka Anka Šišková, a záštitu nad podujatím opäť prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik.

Autor článku: Ing. Olga Valentová, Liga za duševné zdravie SR

Dátum zverejnenia: