MZ navrhuje zmenu platby štátu za svojich poistencov zo štyroch na päť percent

Ministerstvo zdravotníctva SR chce získať finančné prostriedky pre zdravotníctvo v roku 2007 formou zvýšených platieb poistného za skupiny občanov.

Zároveň má záujem splniť predvolebné sľuby a navrhuje, aby štát zmenil platbu za svojich poistencov zo štyroch percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve na päť percent priemernej mzdy. Tento zámer obsahuje návrh zákona o poisťovníctve, ktorý je do 23. augusta v pripomienkovom konaní.

Súčasne v návrhu sa odporúča posunúť lehoty na vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2006, aby sa vytvoril časový priestor na prípravu zjednodušenia ročného zúčtovania poistného.

Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2007 preto, aby sa nová sadzba poistného za štát začala uplatňovať od začiatku kalendárneho roka.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: