Zdravotnícke zariadenia BBSK žiadajú financie na zvýšené mzdy lekárov a sestier

Na riešenie aktuálnej situácie v zdravotníckych zariadeniach vzniknutej v dôsledku zákonov o navýšení platov lekárov a zdravotných sestier vyzývajú Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) i zástupcovia neštátnych nemocníc na území BBSK. Jedným z riešení, na ktoré vyzývajú poisťovne a kompetentné orgány, je príprava a predloženie jednotlivých dodatkov k zmluvám, ktoré budú pomerne, podľa zastúpenia poisťovní v konkrétnych regiónoch, v plnej miere pokrývať zvýšené náklady nemocníc na mzdy lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek formou paušálnej platby. Jej použitie bude takýmto spôsobom v dodatku špecifikované.

"My sme dnes chceli vyslať signál, že situácia je naozaj akútna a treba ju okamžite riešiť," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici predseda kraja Vladimír Maňka. Zúčastnili sa na nej zástupcovia nemocníc i Regionálnej lekárskej komory Banská Bystrica. Novinárom predstavili Výzvu BBSK, poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zariadení sociálnych služieb a služieb ochrany detí a sociálnej kurately v územnej pôsobnosti BBSK. "Dovoľujeme si upozorniť, že zdravotnícke zariadenia už uskutočnili prvé zvýšenie miezd pre lekárov, pričom toto mzdové navýšenie zrealizovali zväčša z vlastných finančných zdrojov," uvádza sa vo výzve. V súčasne dobe už zariadenia nevidia reálnu možnosť ďalšieho navyšovania miezd z vlastných zdrojov, nakoľko by to znamenalo vážne ohrozenie ďalšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Maňka priblížil, že ak mali napríklad riaditelia a zástupcovia zdravotníckych zariadení 60-percentný balík zo svojich peňazí na mzdy, pre prijatý zákon v oblasti navýšenia platov lekárov a zdravotných sestier im tento balík narastie o 25 – 35 percent. Ostane im tak 10 – 15 percent na lieky, zdravotnícky materiál, potraviny, energie. "Z toho sa to nedá zafinancovať." Podľa Maňku môže nastať to, že následne prestanú odvádzať peniaze do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne z dôvodu, že nebudú mať na odvody a budú porušovať zákony. Alebo začnú rušiť svoje jednotlivé zariadenia či oddelenia.

Podľa výzvy na zachovanie súčasného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti je potrebné minimálne mesačné navýšenie financií napríklad vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš o 40.000 eur, vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Lučenec, n. o., o 170.000 eur či v Zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti BBSK o 88.816 eur. "Pre nás to znamená mesačné navýšenie cez 61.000 eur, čo z vlastných zdrojov, keďže sme už urobili úsporné opatrenia, nie sme schopní realizovať bez toho, aby sme nedostali zdroje od zdravotných poisťovní alebo nejakým iným spôsobom," povedala riaditeľka Nemocnice s poliklinikou, n. o., Revúca Daniela Pršebicová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: