Lekári chcú zastaviť zákon o mzdách sestier, obrátili sa na GP SR

Slovenská lekárska komora (SLK) sa snaží zabrániť účinnosti zákona o minimálnych mzdových nárokoch zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Ten by im mal od apríla priniesť vyššie mzdy. Lekári tvrdia, že návrh zákona je protiústavný a preto koncom februára požiadali Generálnu prokuratúru (GP) SR o podanie návrhu na Ústavný súd (ÚS) SR. Ten by mal podľa lekárov vyhlásiť, že zákon nie je v súlade s ústavou. Vyplýva to zo žiadosti SLK, ktorú ma TASR k dispozícii.

"Generálna prokuratúra SR podnet prijala 2. marca. Vo veci koná príslušný prokurátor," uviedla pre TASR hovorkyňa GP SR Vladimíra Gedrová.

Dôvody žiadosti sú podľa prezidenta SLK Milana Dragulu dva, a to nesystémovosť takéhoto zvyšovania miezd iba vybraným zdravotníckych pracovníkom a chýbajúce finančné krytie. Ako poznamenal, sestrám prajú vyššie platy, ale bez chýbajúcich finačných prostriedkov môžu spôsobiť kolaps nemocničnej aj ambulantnej sféry. Účinnosť zákona má byť preto podľa jeho slov pozastavená až dovtedy, kým sa nenájdu potrebné peniaze.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mária Lévyová krok SLK odmietla. "Spochybňovanie nie je na mieste ..takéto zásahy sú neprijateľné," reagovala pre TASR s tým, že pevne verí, že v blízkej budúcnosti sa prijme aj zákon o úprave miezd ostatných zdravotníckych pracovníkov. Zdôraznila, že v tomto prípade išlo o vládny návrh zákona a jeho finančné krytie bolo garantované. Pripomenula, že sestry lekárov v ich požiadavkách podporovali a nikdy ich nespochybňovali, ani to nikdy neurobia.

Podľa právnej normy mzdy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek od apríla porastú. Právna norma zvyšuje mzdy sestier a pôrodných asistentiek na úroveň od 640 do 928 eur v závislosti od dĺžky praxe, pričom sa vzťahuje na všetky sestry a pôrodné asistentky bez ohľadu na druh zamestnávateľa. Minimálne mzdové nároky sa budú členiť podľa dĺžky praxe a vzťahujú sa na všetky sestry a pôrodné asistentky, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon povolania bez ohľadu na získaný kvalifikačný stupeň vzdelania.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: