Mužská neplodnosť

Mužská neplodnosť
Zdroj: bigstockphoto.com

Mužská neplodnosť sa definuje ako neschopnosť oplodniť partnerku po jednom roku nechráneného sexuálneho styku. Neplodnosť postihuje približne 15 percent párov, asi v 40 percentách prípadov je príčinou muž, v 40 percentách žena a na zvyšku sa podieľajú obaja spoločne.

 
Pri zisťovaní, prečo je muž neplodný, sa musí postupovať systematicky, aby sa získali všetky informácie, ktoré potvrdia alebo vylúčia samotnú príčinu. Preto sa za základné vyšetrenie muža považuje jeho anamnéza. Je totiž potrebné zaznamenať trvanie neplodnosti, predchádzajúce tehotenstvá so súčasnými alebo predchádzajúcimi partnermi a existenciu ťažkostí pred počatím.
 
Príčin môže byť veľa
 
Sexuálna anamnéza musí byť adresná, lebo väčšina mužov (80 percent) nepozná presné načasovanie styku na dosiahnutie tehotnosti. Pozor, aj lubrikanty môžu ovplyvniť pohyblivosť spermií, preto by sa nemali používať. Ak už je to nutné, akceptovateľnými lubrikanciami sú rastlinný, šafránový alebo arašidový olej.
 
Čo teda môže spôsobiť mužskú neplodnosť, alebo ju oslabiť?
 
Aj obyčajná horúčka, viróza alebo iná akútna infekcia, spôsobená napríklad rôznymi baktériami ako E. coli alebo Chlamydia trachomatis, môže oslabiť funkciu semenníkov a tým aj kvalitu semena. Niekedy až po dvoch či troch mesiacoch po prekonaní spomínaných ochorení nie sú v semene prítomné ich negatívne účinky. Neplodnosť môžu spôsobiť aj rôzne chirurgické výkony na mechúri, v panve, napríklad pri operácii hernie (pruh, prietrž), alebo prostaty a pod.
 
Vplyv prostredia
 
Plodnosť môžu ovplyvniť aj detské choroby. Napríklad keď mladý chlapec v postpubertálnom štádium, t.j. po 11. roku života, prekoná mumps. Neplodnosť môžu spôsobovať aj lieky, alebo prostredie, v ktorom sa človek pohybuje, pracuje a žije. Napríklad u robotníkov, ktorí pracujú so špecifickými pesticídami, anilínovými farbami, s olovom, alebo sú vystavení vysokým teplotám pri vysokých peciach, ale aj u ľudí, ktorí sa pohybujú často v saunách a soláriách, bol dokázaný znížený počet spermií. Dostatočne dokázaným rizikom je taktiež ionizujúce žiarenie, ktoré znižuje produkciu spermií už pri dávkach 10 cGy.
 
Riziko neplodnosti podstupujú ľudia nadmerne pijúci alkohol, ako aj tí, ktorí fajčia, užívajú kokaín, marihuanu, alebo športovci, ktorí sa pre lepšiu svalovú hmotu a stavbu ideálu dokonalého tela dopujú anabolickými steroidmi a vôbec si neuvedomujú, že svojim konaním si môžu spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy. Nikdy to nestojí za takéto veľmi možné zdravotné riziko. Užívanie niektorých liekov (alfablokátory, cimetidín, nitrofurantoín atď.) sa tiež podieľa na zníženom počte spermií.
 
Rodinná anamnéza
 
Kľúčom k odhaleniu príčin neplodnosti môže byť aj rodinná a vývojová anamnéza. Napríklad rodinná anamnéza cystickej fibrózy. Existencia súrodencov s problémom s fertilitou (neplodnosťou) môže naznačovať, že v rodine existuje mikrostrata chromozómu Y alebo cytogenetická abnormalita v karyotype. Všetky problémy patria výlučne do rúk lekára, špecialistu, hanblivosť nie je naozaj namieste. Lekár totiž napokon rozhodne, čo zapríčiňuje neschopnosť muža, že nedokáže oplodniť svoju partnerku, či ide o neschopnosť prieniku spermií do vajíčka, alebo sa pod problém podpisujú iné príčiny, ktoré sme už vyššie spomínali.
 
Lekár-urológ musí urobiť všetky vyšetrenia, aby zistil príčiny, ktorých môže byť veľa – spomeňme napríklad obličkové zlyhanie, cirhózu pečene, kosáčikovitú anémiu (chudokrvnosť), kryptorchizmus, čiže nezostúpenie semenníkov do mieška, ktorý sa zisťuje u 0,8 percenta chlapcov v prvom roku života, alebo blokádu ejakulačných kanálikov. Lekári sa až u 12 percent vyšetrovaných mužov stretávajú aj s tzv. imunologickou neplodnosťou, teda tvorbou protilátok proti vlastným spermiám.
 
Iné príčiny
 
Sexuálna dysfunkcia, ktorú spôsobuje napríklad nízke libido alebo impotencia, sú tiež veľmi častou príčinou neplodnosti. Vyšetrenie mužských hormónov môže odhaliť organickú príčinu týchto problémov. Avšak väčšina príčin situačnej impotencie v strese a pri úsilí dosiahnuť uspokojivú erekciu sa dá riešiť jednoduchým sexuálnym poradenstvom.
 
Liečba mužskej neplodnosti sa dá riešiť chirurgicky a je veľmi rozšírená. Usiluje sa zvrátiť isté špecifické chorobné účinky, čím vytvára lepšie možnosti počatia. Ide o tzv. mikrochirurgiu v urológii. Bežná je aj farmakologická liečba, ktorá pacientom s chorobami, ktoré môžu vyvolať neplodnosť, poskytuje účinnú hormonálnu liečbu.
 
Rád by som všetkým mužom pripomenul, že existujú dôkazy o tom, že viac ako 40 percent sterilných mužov má zvýšené koncentrácie voľných kyslíkových radikálov (radikál OH, O2, H2O2). Preto sa preventívne odporúča chrániť si spermie takými antioxidantmi, akými sú napríklad glutatión alebo vitamín E. Na záver treba poznamenať, že keď vyčerpáte liečbu mužskej sterility všetky chirurgické a farmakologické metódy, zostávajú vám na dosiahnutie gravidity asistované reprodukčné techniky.

Autor článku: Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: