Asociácia fakultných nemocníc nesúhlasí s ďalším zvyšovaním platov

Rokovania o návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Asociáciou fakultných nemocníc SR (AFN) a Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS), ktoré sa kvôli sporným bodom vedú od roku 2010, by mal na budúci týždeň definitívne vyriešiť rozhodca. Jeho rozhodnutím sa musí nasledujúci rok riadiť 18 najväčších slovenských nemocníc. Tie však apelujú na SOZ ZaSS, aby zo sporných bodov návrhu zmluvy ustúpili.

Odborári zo SOZ ZaSS totiž žiadajú ďalšie zvyšovanie miezd zamestnancov, okrem toho, ktoré schválil parlament. SOZ ZaSS žiada, aby vedenia nemocníc združených v AFN zvýšili základnú zložku mzdy každého zamestnanca v tomto roku vo dvoch etapách, najmenej o čiastku, ktorá zodpovedá piatim percentám  základnej zložky mzdy zamestnanca ku dňu 31. decembra 2011 a v druhej etape najmenej o čiastku, ktorá zodpovedá ďalším piatim percentám základnej zložky mzdy  zamestnanca k 31. marca 2012.

„Tieto požiadavky sú absolútne likvidačné pre nemocnice, neberú ohľad na pacienta a nezaoberajú sa podstatou činnosti nemocníc ani tým, že majú v prvom rade slúžiť potrebám pacientov,“ uviedol prezident AFN a riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Tomáš Sieber.

AFN navyše považuje v súčasnosti tento spor a zotrvávanie na ňom zo strany SOZ ZaSS za vydieranie nemocníc. Najmä v súvislosti s tým, že nemocnice musia v tomto roku zvyšovať platy lekárov, sestier, a pôrodných asistentiek, na základe rozhodnutia, ktoré bolo schválené v Národnej rade Slovenskej republiky.

AFN nesúhlasí ani s požiadavkou odborov, ktorá sa týka použitia časti peňazí zo Sociálneho fondu využívaného pre potreby zamestnancov nemocníc. „Peniaze zo Sociálneho fondu sú určené predovšetkým v prospech zamestnancov. Ich použite pre základné odborové organizácie, ako to požaduje v návrhu Kolektívnej zmluvy SOZ ZaSS, je nehorázne,“ dodal Sieber.

Koncom septembra 2010  bol AFN doručený návrh Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2010-2011 medzi SOZ ZaSS, Lekárskym odborovým zväzom a AFN.

Vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode zmluvných strán, vznikol spor, ktorý riešil sprostredkovateľ v auguste 2011. K dohode strán napriek tomu nedošlo a tak tento spor prerokoval 29. februára rozhodca. V súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní rozhodca písomne oznámi zmluvným stranám rozhodnutie do pätnástich dní od začatia konania, rozhodnutie sa teda očakáva už na budúci týždeň.

AFN SR má 18 členov, medzi ktorými sú univerzitné, fakultné, špecializované i neštátne zdravotnícke zariadenia. Napriek zmene názvu niektorých fakultných nemocníc na univerzitné sa názov asociácie ani jej právna forma nezmenila.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: