Klinická imunológia v košickej UNLP má nové priestory

Slávnostné otvorenie nových priestorov pododdelenia klinickej imunológie Oddelenia laboratórnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP)Košice sa uskutočnilo dnes predpoludním.

„Teší ma, že dnes môžeme slávnostne uviesť do prevádzky pododdelenie klinickej imunológie v jeho nových priestoroch, ktoré sú lepšie dostupné pre pracoviská UNLP Košice, majú k dispozícii viac priestoru a prínosom pre personálje aj estetickejšie prostredie s  denným svetlom,“ konštatoval námestník riaditeľa UNLP Ľuboslav Beňa.

Spokojnosť s novými priestormi vyjadril aj primár Oddelenia laboratórnej medicíny UNLP Košice Štefan Raffáč. „Toto pododdelenie pôsobilo vyše dvadsať rokov v suterénnych priestoroch hrebeňovej stavby, do ktorej sa nasťahovala pred ôsmimi rokmi detská fakultná nemocnica a pracovisko jej muselo uvoľniť časť svojich pôvodných priestorov. Som rád, že po presťahovaní pododdelenia klinickej biochémie a klinickej hematológie do lôžkového monobloku univerzitnej nemocnice pred vyše dvoma rokmi, získalo vhodnejšie priestory aj pododdelenie klinickej imunológie, ktoré už roky pôsobilo v stiesnených podmienkach,“ povedal.

Vhodné riešenie na umiestnenie imunologických laboratórií sa získalo odsťahovaním bývalého fotolaboratóriá lekárskej fakulty do budovy teoretických ústavov. Sťahovaniu predchádzali rôzne stavebné a inštalačné úpravy, vrátane rozsiahlych búracích prác a stavania nových priečok, namontovali sa znížené stropy a priestory dostali nové maľby, nátery a podlahové krytiny. Stavebné práce boli vykonané vlastnými zamestnancami UNLP Košice a celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali vyše 58.000 eur.

„Získali sme vhodné pracovné priestory pre naše laboratóriá - laboratórium celulárnej imunity, laboratórium humorálnej imunity, laboratórium pre diagnostiku autoimunity, laboratórium pre diagnostiku gamapatií a transplantačné laboratórium, ktoré sú teraz všetky vybavené aj klimatizačnými jednotkami,“ poznamenala vedúca laboratórnej časti pododdelenia Erika Barlová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: