Za rapídnym znížením výskytu chrípky sú aj prázdniny

Jarné prázdniny, počasie, ktoré vytiahlo žiakov základných i stredných škôl na čerstvý vzduch, a tiež zvýšená miera pohybu stoja podľa slov hovorkyne banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Márie Tolnayovej vo veľkej miere za rapídnym poklesom akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom kraji.

V 10. kalendárnom týždni, na základe analýz z hlásení 50 percent lekárov pre deti a dorast a 47 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval RÚVZ, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý kraj, 4833 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1550 osôb na 100.000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. CHPO sa vyskytli v 591 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 190 osôb na 100.000 obyvateľov.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Veľký Krtíš (takmer 700 prípadov), Rimavská Sobota (670) a Lučenec (558). Ostatné okresy, s výnimkou Krupiny (56 prípadov) a čiastočne aj Banskej Štiavnice (111), vykazujú približne rovnakú chorobnosť na ARO medzi 300 až 400 prípadmi. CHPO najviac postihli pacientov opäť v okrese Veľký Krtíš, nasledujú Revúca, Brezno a Lučenec. V okrese Krupina sa vyskytli v sledovanom období len tri prípady chrípky.

 V 10. kalendárnom týždni je výskyt ARO nižší o tretinu oproti minulému týždňu a výskyt CHPO takmer o polovicu (presne o 48,16 percenta). V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt týchto typov ochorení v populácii obyvateľstva kraja nižší v prípade ARO o 26 percent a v prípade CHPO až o 53 percent. Lekári v 10. kalendárnom týždni nielenže neevidovali v regióne žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI), ale prvýkrát v tejto chrípkovej sezóne ani žiadne komplikácie na zápaly stredného ucha, dutín či zápaly pľúc, ktoré sa zvyčajne môžu rozvinúť z akútnych respiračných a chrípkových ochorení.

Z hľadiska veku ochorenia ARO najviac postihujú v absolútnych číslach vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva, rovnaký počet chorých je medzi najmenšími deťmi od nula do päť rokov a medzi deťmi vo veku šesť až 14 rokov (po 70 prípadov). V sledovanom týždni sú s chorobnosťou na tom najlepšie seniori, kde sa vyskytlo len 16 prípadov ARO. Podstatne sa znížil počet chorých na CHPO. Najvyšší výskyt chorých je medzi šesť- až 14-ročnými deťmi, rovnako sú na tom najmenšie deti a adolescenti. Desať prípadov chrípky sa vyskytlo medzi ekonomicky činným obyvateľstvom a len jeden medzi seniormi. Tieto počty však prezentujú počet chorých len od hlásiacich lekárov, podotkla hovorkyňa.

V Trnavskom kraji je chrípka ešte stále na vzostupe

Mierny nárast chrípkových ochorení zaznamenali zdravotníci v 10. kalendárnom týždni na území Trnavského kraja. Spolu je evidovaných 6598 chorých na akútne respiračné ochorenia, z toho 1033 na chrípku. Z tohto dôvodu boli zatvorené dve základné školy v okresoch Trnava a Skalica. TASR o tom informovala Dagmar Kollárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

Najvyššia chorobnosť je v okrese Skalica a vo vekovej skupine nula až päťročných, najvýraznejší vzostup chorobnosti pozorovali vo vekovej skupine 15- až 19-ročných. Z hľadiska stupňa intenzity je chrípka v kraji na úrovni lokálnych epidémií.

Chorobnosť v Žilinskom kraji klesla o 25,7 percenta

Chorobnosť v skupine akútnych respiračných ochorení (ARO) klesla v Žilinskom kraji v porovnaní s prechádzajúcim týždňom o 25,7 percenta, čo predstavuje chorobnosť 1350,5 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.

Najvyšší vzostup chorobnosti zaznamenali v okresoch Turčianske Teplice (+10,7 percenta) a Kysucké Nové Mesto (+4 percentá), najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do 5 rokov (4139,8 na 100.000 obyvateľov). „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,5 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal pľúc alebo zápal nosových dutín (sinusitis),“ uviedla Košecká.

RÚVZ zaevidoval aj 775 hlásení o chrípke podobných ochoreniach, čo predstavuje chorobnosť 170,37 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 38,69 percenta. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine do 5 rokov (531,61 na 100.000 obyvateľov), dodala Košecká.

Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji vzrástla cez prázdniny o 16,9 percenta

Počas prázdninového týždňa (od 5. marca) klesla v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) chorobnosť na akútne respiračné ochorenia o 11,8 percenta a dosiahla úroveň 1916,1 ochorení na 100.000 obyvateľov. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne.

Naopak, došlo k zvýšeniu chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia o 16,9 percenta. Akútne respiračné ochorenia trápili najviac deti do päť rokov, chrípka a chrípke podobné ochorenia postihli tento týždeň najviac deti od šesť do 14 rokov.

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia je tento týždeň v TSK v okrese Bánovce nad Bebravou (2653,2/100.000 obyvateľov), najnižšia v okrese Považská Bystrica (1240,4/100.000 obyvateľov).

Chrípka v Nitrianskom kraji zatvorila tri materské a jednu základnú školu

Chrípka v Nitrianskom kraji stúpa. Ako informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre, v 10. kalendárnom týždni bolo celkovo hlásených 9133 akútnych respiračných ochorení. Z toho na chrípku a chrípke podobných ochorení bolo hlásených 1677 prípadov. "Predstavuje to nárast chorobnosti chrípky o 18,7 percenta oproti minulému kalendárnemu týždňu," informoval RÚVZ.

Najviac chorých je už tradične vo vekovej skupine nula až päť a šesť až 14-ročných detí. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 313 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 54 percent zápalov prínosových dutín, 23,6 percenta zápalov pľúc a 22,4 percenta zápalov stredného ucha. Ochorenia hlásilo 73 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 74 percent lekárov pre dospelých. "Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v dvoch materských školách v Nových Zámkoch a v jednej v Topoľčanoch. Prerušený bol aj na jednej základnej škole v okrese Levice," uvádza RÚVZ v Nitre.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: