Celulitída nie je choroba

Celulitída nie je choroba
Zdroj: bigstockphoto.com

Aj napriek tomu, že celulitída – takzvaná pomarančová koža – trápi milióny žien, nie je to choroba. Prítomnosť celulitídy má síce negatívny dopad na prežívanie a psychiku postihnutých, ale fyzické zdravie bezprostredne neohrozuje. A to ani jej najťažší stupeň.

Celulitída nie je v centre záujmu medicínskych intervencií a to aj napriek tomu, že odhalením príčin jej vzniku sa medicína zaoberá. Samotná prevencia a liečba celulitídy je v rukách kozmetológie, čo môže byť aj dôvod, pre ktorý sa často stretávame s názorom, že celulitída je fenomén živený a podporovaný kozmetickým priemyslom pre výhodnosť obchodného artiklu a ekonomické zisky.

Príčina

Rozhodujúcu úlohu pri vzniku a rozvoji celulitídy zohráva podkožný tuk a odpadové látky, ktoré sa usadzujú v medzerách medzi vláknami väziva pri nedostatočnej funkcii lymfatického systému a zlého prekrvenia kože. Výskyt celulitídy má pozitívny vzťah k estrogénu, hormónu, ktorý zodpovedá za typicky ženskú distribúciu tukového tkaniva. Medzi nepriaznivé faktory, ktoré napomáhajú vzniku celulitídy, patrí hlavne genetická predispozícia, stúpajúci vek a fyziologické starnutie, ochabnuté svaly, zvýšené percento podkožného tuku v tele a nevhodná životospráva.

Kto môže mať celulitídu

Celulitída je doménou najmä žien v zrelom a staršom veku, ktoré sú obdarené klasickými ženskými postavami kyprých tvarov v oblasti panvy a stehien. Vysoké riziko vzniku majú tie, ktorí trpia nadváhou a obezitou. Zvýšenému riziku sú vystavené ženy so slabým väzivom a sklonom ku krčovým žilám. Celulitída sa však môže rovnako rozvinúť aj u žien s normálnou telesnou hmotnosťou, hlavne u tých, ktoré majú zvýšené množstvo tukového tkaniva v podkoží oproti norme, nerovnomernú distribúciu tuku v tele s tendenciou usadzovania tuku v dolných partiách tela, nižší index beztukovej telesnej hmoty, ochabnuté svaly a celkovo nevhodný pomer telesných tkanív na úkor svalovej hmoty. Práve to sú dôvody, prečo celulitídu môžu mať aj štíhle mladé dievčatá alebo ženy. Z dôvodu štruktúry podkožného väziva sa u mužov vyskytuje celulitída veľmi zriedkavo (križované väzivo mužov je oveľa pevnejšie ako paralelne sieťované podkožné väzivo žien). Celulitída však môže reálne ohrozovať mužov s nadváhou a obezitou pri gynoidnej distribúcii tuku v tele. Vznik celulitídy u mužov podporuje samotné hypertrofované tukové tkanivo, ktoré sa správa ako endokrinný orgán a produkuje, okrem iného, aj ženské hormóny estrogény, ktoré majú priamu súvislosť so vznikom celulitídy.

Diagnostika

Diagnostikovať celulitídu je jednoduché. Pri rozvinutej celulitíde stačí pozorný pohľad na vlastné obnažené telo  alebo jeho odraz v zrkadle. Ľahkú formu zistíme hmatovým testom: stlačíme kožu palcom a ukazovákom, ak sa objaví pomarančový vzhľad kože a priehlbinky, test je pozitívny. Ak je celulitída viditeľná pri napnutí svalov (napríklad pri stiahnutí sedacích svalov) je prítomný jej druhý stupeň.

Prevencia a liečba

Na základe toho, čo je o celulitíde známe, je zrejmé, že účinne bojovať s ňou sa dá dvoma spôsobmi a to tým, že znížime množstvo tukového tkaniva v podkoží, pravidelným cvičením spevníme kostrové svaly a zvýšime ich podiel na celkovej telesnej hmotnosti. Predchádzať alebo kontrolovať rozsah celulitídy je najúčinnejšie dodržiavaním zásad zdravej životosprávy, kontrolou telesnej hmotnosti a aktívnym životným štýlom. Každodenná starostlivosť o pokožku, používanie kvalitných kozmetických prípravkov a pravidelná masáž postihnutých časti tela, je samozrejmosťou rovnako pri liečbe, ako aj pri kontrole a prevencii celulitídy. K podporným liečebným technikám patrí napríklad aj cievna gymnastika, nosenie kompresívnych pančúch (DEN 20 a viac), pravidelné sprchovanie striedavo teplou a studenou vodou, mechanická alebo prístrojová masáž (lymfodrenáž).

Úspešnosť terapie

Výsledok terapie závisí od zvolenia účinného liečebného postupu a vhodných prostriedkov a tiež vo veľkej miere od terapeutickej disciplíny klienta. Liečba celulitídy je úspešná vtedy, keď je komplexná a hlavne zameraná na zlepšenie zloženia telesných tkanív, redukciu podkožného tuku a zvýšenie podielu svalov a spevnenie svalov, celkovú úpravu životosprávy (úprava stravovacieho a pitného režimu, aktívny pohyb) a pravidelnú kozmetickú starostlivosť o pokožku. Pri liečbe celulitídy sa odporúča využiť spoluprácu s odbornými pracoviskami, ktoré sú zárukou istoty, že klient predíde použitiu neúčinných techník a produktov, čím sa vyhne nielen sklamaniu z prípadného neúspechu ale v konečnom dôsledku môže ušetriť značné finančné prostriedky.

Výsledky a prax

S liečbou celulitídy sú dobré skúsenosti hlavne preto, že terapia je zameraná na redukciu podkožného tuku pri súčasnej zmene životosprávy. V priebehu terapie sa úmerne k zníženiu množstva podkožného tuku znižuje aj rozsah a stupeň celulitídy a to až do jej úplného vymiznutia. Začínajúca celulitída a celulitída prvého stupňa sa odstráni obyčajne pri redukcii 5 až 7 kilogramov tuku a to v priebehu dvoch mesiacov. Liečba vyšších stupňov celulitídy pri vysokej nadváhe trvá spravidla dlhšie. Napríklad pri redukcii 40, 50 a viac kilogramov môže osobný program trvať rok a viac.

Prognóza

Zbaviť sa celulitídy definitívne a navždy nie je možné. Ak sa kedykoľvek v budúcnosti začne tuk v podkoží hromadiť, celulitída sa, bohužiaľ, objaví opäť. Hlavne u žien, ktoré majú dedičné dispozície sa celulitída objavuje už pri miernom zväčšení tukového tkaniva. Základným predpokladom pre kontrolu celulitídy je aktívny životný štýl a dlhodobá kontrola telesnej hmotnosti.

Autor článku: PhDr. Mgr. Katarína Skybová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: