Bernard Fantus - autor názvu krvná banka a jej zakladateľ v USA

Doktor Bernard Fantus zriadil pred 75 rokmi v americkej nemocnici Cook County v Chicagu prvú ústrednú krvnú banku. V nej sa uchovávali krvné konzervy pre transfúzie počas operácií.

Bernard Fantus pochádzal z Rakúsko-Uhorska. Narodil sa 1. septembra 1874 v Budapešti, medicínu vyštudoval na univerzite v americkom štáte Illinois, graduoval v roku 1899. Zomrel 14. apríla 1940 v meste Oak Park v americkom Illinois.

Operácie nie sú mysliteľné bez krvných konzerv z krvnej banky, ktoré čakajú na pacienta v operačnej sále. Od začiatku formovania inštitúcie krvnej banky hlavnú úlohu zohrali dobrovoľní darcovi krvi a ostalo to tak dodnes.

Používanie transfúzie pri chirurgických zákrokoch bolo v minulosti obmedzené, pretože krv sa nedala uskladniť. Transfúzie si vyžadovali bezprostrednú prítomnosť darcu. Už v prvej svetovej vojne sa však krv krátkodobo uskladňovala v malých chladničkách, ich použitie rozvinuli v Rusku. Dlhodobejšie skladovanie krvi si vyžadovalo jej chemickú úpravu. Tejto téme sa venoval napríklad americký lekár Oswald Robertson, ktorý za svoj príspevok k využitiu chemicky upravenej krvi skladovanej v chlade pri ošetrovaní vojakov na bojiskách prvej svetovej vojny dostal v roku 1919 medaily od vlád Veľkej Británie aj USA. Oswald Robertson sa považuje za iniciátora tzv. krvných skladov.

Chladničky na upravenú krv existovali určite už v roku 1935 aj v nemocnici  Cook County Hospital, kde doktor Bernard Fantus pôsobil. Dlhodobejšie uskladnenie krvi vyriešila jeho krvná banka zriadená v roku 1937 ako prvá v USA. V nemocničnom laboratóriu, kde sa krv od dobrovoľných darcov upravovala a uskladňovala využil aj svoje poznatky z výskumov liekov aplikovaných pacientom v podobe roztokov. Doktor Fantus je tiež tvorcom názvu krvná banka, ktorý pre svoje laboratórium po prvýkrát použil v článku v odbornom časopise Journal of the American Medical Association v roku 1937.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: