Platy zdravotníkov v štátnych nemocniciach sa majú zvyšovať

Mzdy zdravotníckych pracovníkov v štátnych nemocniciach by sa mali v tomto roku zvyšovať dva razy o päť percent. Prvé zvyšovanie má byť od apríla, druhé od júna. Vyplýva to z rozhodnutia rozhodcu v spore medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) a Asociáciou fakultných nemocníc (AFN) SR, ktoré zverejnili odbory spolu s návrhom kolektívnej zmluvy. Týkať sa má 17 zdravotníckych zariadení.

Odborárske požiadavky na zvýšenie miezd označil rozhodca Ondrej Matejka za legitímne. Podľa jeho názoru tvrdenia nemocníc o neprijateľnosti takéhoto navýšenia miezd pre chýbajúce finančné zdroje nie sú dostatočný argument. Poukázal, že medzi odbormi a štátnymi nemocnicami nedošlo dlhší čas k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, väčšinou pre dôvody zamestnávateľov. Odborári za vyššie mzdy protestovali aj v januári pred ministerstvom zdravotníctva.

Nemocnice tak budú musieť v tomto roku opäť hľadať zdroje na zvyšujúce sa náklady na mzdy zamestnancov. Od januára prebehla prvá úprava platov lekárov, ďalšia má byť v júli. Od apríla sa tiež podľa nového zákona musia upraviť mzdy zdravotným sestrám. Kolektívna zmluva sa týka všetkých zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach. Miezd ostatných pracovníkov sa rozhodnutie netýka.

Mzdy všetkých zdravotníkov sa naposledy zvyšovali v roku 2010, pričom tomuto kroku predchádzali niekoľkomesačné rokovania so zástupcami nemocníc. Odborom sa však vtedy s AFN nepodarilo dohodnúť, rokovania sa tak po sprostredkovateľovi aj vtedy dostali pred rozhodcu. Platy sa tak ich zamestnancom zvýšili od novembra 2009 o 2,5 percenta. Ďalšie 2,5-percentné zvyšovanie sa uskutočnilo aj v júni 2010.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: