SAV: Novorodeneckú cukrovku bude možné liečiť tabletkami

Pacientov s novorodeneckou cukrovkou budú môcť liečiť derivátmi sulfonylmočoviny v tabletkovej forme. Vyplýva to zo záverov medzinárodnej štúdie, ktorej spoluautorom je slovenský vedecký pracovník profesor Ivan Klimeš z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV.

Pacientov s novorodeneckou cukrovkou podľa Klimeša liečili výlučne inzulínom, ktorý sa využíval pri inom type tohto ochorenia.

Novorodenecká cukrovka sa objavuje do šiestich mesiacov po narodení dieťaťa a trvá celý život. Podľa medzinárodných zistení ňou trpí jedno zo 100 000 živonarodených detí. Klimeš vysvetlil, že ochorenie zapríčiňuje defekt jedného génu, ktorý brzdí prirodzené uvoľňovanie inzulínu do krvi. V budúcnosti pôjde o lacnejšiu a menej bolestivejšiu liečbu ako doteraz inzulínom.

Medzinárodnú klinickú štúdiu robili zatiaľ na 49 pacientoch trpiacich touto formou cukrovky z rôznych krajín sveta. V najbližšom čase by sa na Slovensku malo začať s monitorovaním pacientov s cukrovku vo všeobecnosti, aby sa zistilo koľko z nich trpí novorodeneckým diabetom.

Na medzinárodnej štúdii sa podieľalo 20 svetoznámych expertov, medzi ktorými je uvedený aj profesor Klimeš zo Slovenska. Štúdiu zverejnili v renomovanom časopise New England Journal od Medecine, ktorý má vo svete tretie najvyššie hodnotenie z biolomedicínskych časopisov.

Ivan Klimeš založil v roku 2003 Laboratórium Diabgene, spoločné pracoviska Laboratória diabetu a výživy Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: