Prvýkrát v histórii klesol počet nakazených TBC pod 400 prípadov za rok

Situácia s tuberkulózou (TBC) na Slovensku je stabilizovaná, prvýkrát v histórii klesol počet nakazených touto chorobou pod 400. V roku 2011 bolo nahlásených 399 prípadov, čo predstavuje incidenciu 7,34 na 100.000 obyvateľov. V 337 prípadoch šlo o pľúcnu TBC, zvyšní pacienti mali mimopľúcnu TBC. Na túto chorobu v minulom roku zomrelo päť pacientov, ďalších 19 prípadov bolo zaregistrovaných ako úmrtie pacienta s TBC.

„Treba o tomto infekčnom ochorení hovoriť, hoci v absolútnych číslach sme zaznamenali pokles. Ľudia na toto ochorenie zabúdajú a myslia si, že sa už nemôže nikoho týkať. Nemôžeme však povedať, že sme TBC porazili, stále máme 399 pacientov, ktorí keby neboli adekvátne liečení a izolovaní, mohli by nakaziť ďalších,“ upozornil expert Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na tuberkulózu Ivan Solovič.

Najhoršou oblasťou s najvyšším počtom ochorení ostáva východné Slovensko, pričom v Prešovskom kraji je incidencia na úrovni takmer 14 prípadov na 100.000 obyvateľov a v Košickom kraji 10,51 na 100.000 obyvateľov. Súvisí to predovšetkým s väčším množstvom rómskych komunít, ale aj s hranicami s Ukrajinou. U našich východných susedov je incidencia výskytu TBC na úrovni 101 prípadov na 100.000 obyvateľov. „Na Slovensku nemáme epidémiu TBC, ale máme tzv. mikroepidémie, keď v rámci jednej rodiny alebo jednej kolónie máme výskyt TBC,“ upozornil Solovič. Týka sa to napr. rómskych osád pri obciach Jarovnice a Ostrovany.

Počet ochorení na TBC na Slovensku priebežne klesá, v roku 1960 bolo napr. zaregistrovaných viac ako 7800 prípadov. Stále prevláda TBC u mužov vo veku 50-58 rokov, u žien sa vyskytuje táto choroba skôr vo vyššom veku. V detskej populácii sa tuberkulóza podľa Soloviča vyskytla v 17 prípadoch. TBC je infekčné ochorenie, ktoré sa považuje za sociálnu chorobu a vyskytuje sa u asociálov, alkoholikov a bezdomovcov. „Ochorieť na TBC môže ktokoľvek z nás, keď má oslabenú imunitu, veľakrát sa nám stáva, že ľudia z vyšších sociálnych vrstiev sa za túto chorobu hanbia,“ zdôraznil Solovič.

Hoci na Slovensku je TBC pod kontrolou, respiračné ochorenia sú stále veľkým problémom. Len v roku 2010 bolo na našom území zaznamenaných cca 105.000 prípadov chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). „Narastajú nám nešpecifické pľúcne choroby, či už zápalové alebo nezápalové, pričom na prvom mieste je CHOCHP, máme vysoké čísla pacientov s touto chorobou. Zomierajú pacienti, ktorí sú v štvrtom štádiu ochorenia, zomierajú na zlyhanie respirácie a srdca,“ upozornila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR na tuberkulózu Eva Rozborilová. V tejto súvislosti sa zlepšila diagnostika, no zvýšil sa aj priemerný vek ľudí, čo so sebou prináša zvýšený počet chronických chorôb. Ďalším dôvodom je aj fajčenie a znečistenie ovzdušia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: