RÚVZ monitoruje hluk, ktorý spôsobuje skúšobná prevádzka elektrárne vo Vlkanovej

Na základe sťažnosti vedenia obce Vlkanová v okrese Banská Bystrica sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici zaoberá problémom hluku, ktorý spôsobuje skúšobná prevádzka elektrárne spoločnosti Kompala. TASR informovala hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová.

"Podľa odborníkov totiž ani skúšobná prevádzka nesmie prekračovať legislatívou stanovené limity. Táto inštitúcia venuje problému náležitú pozornosť, keďže hluk je vo všeobecnosti najrozšírenejšia škodlivina," skonštatovala. V súčasnosti oddelenie analýz fyzikálnych faktorov Odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie RÚVZ monitoruje a vykonáva v spolupráci s obyvateľmi Vlkanovej kontrolné merania hluku z danej prevádzky. Tieto výsledky budú zaradené k podkladom, na základe ktorých bude úrad v rámci svojich kompetencií ďalej postupovať.

Zvuky sú podľa slov hovorkyne prirodzenou a dôležitou súčasťou prostredia človeka. Príliš časté alebo silné zvuky, navyše vyskytujúce sa v nevhodnom čase a nevhodných situáciách, označujú odborníci ako hluk. "Je to vlastne nechcený zvuk (bez ohľadu na jeho hlasitosť), ktorý má rušivý a obťažujúci charakter alebo má škodlivé účinky na ľudské zdravie." Ako Tolnayová dodala, je dostatočne dokázané, že hluk, ako najčastejšia škodlivina, môže mať cez deň vplyv na poškodenie sluchového aparátu, sluchový aparát, kardiovaskulárny systém, nepriaznivo tiež pôsobí na osvojovanie si reči a čítania u detí. V nočnej dobe zas hluk môže spôsobiť zmeny fyziologických reakcií, poruchy spánku či zvýšené užívanie liekov na spánok.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: