Počet chorých na chrípku stúpol, najviac ich bolo v Trenčianskom kraji

V 12. kalendárnom týždni stúpol na Slovensku počet ľudí chorých na chrípku. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu o 17,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Celkovo tak bolo v tomto týždni na Slovensku nahlásených ako chrípka a chrípke podobné ochorenia 7770 prípadov, čo predstavuje 13,9 % z celkového počtu hlásených akútnych respiračných ochorení (ARO).

Rovnako ako chrípkové ochorenia stúpol v 12. kalendárnom týždni aj počet ARO a to o 7,5 % v porovnaní s predošlým týždňom. Dosiahol tak počet 55.866 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a najnižšia v Košickom kraji.

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO aj chrípky tak bolo v tomto týždni na Slovensku prerušené vyučovanie v 22 materských školách, v 25 základných školách a v dvoch spojených materských školách so základnou školou v Trenčianskom kraji.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: